Zvyky a spoločenská etiketa v Portugalsku

 Lacné letenky- Madrid   Portugalci ocenia aj sebe menšiu snahu hovoriť ich jazykom. Aj jednoduché výrazy, ako bomdia (dobrý deň), boatarde (dobré popoludnie) alebo boanoite (dobrú noc), prijmú s vďakou. Aj keď má portugalský a španielsky jazyk určité podobnosti, nikdy ich nezamieňajte. Obyvatelia Portugalska by to považovali za ignoráciu. Obyvatelia Portugalska sú všeobecne veľmi otvorení, konzervatívny … Continue reading „Zvyky a spoločenská etiketa v Portugalsku“