Svadba 3 – Svadobný deň

svadba..Rodina sa v tento deň stretáva  obvykle v byte nevesty.

Rodina a najbližší príbuzní by sa mali prispôsobiť oblečením ženíchovi. Ak má čierny oblek, ostatní budú mať taktiež tmavé obleky. Ak má ženích svetlý oblek, môžu mať ostatní páni okrem čierneho aj svetlý oblek.

Dámy si obliekajú denné slávnostné šaty. Odhalené ramená cez deň nie sú vhodné, preto ramená zakrývame bolerkom, kabátikom alebo sakom.

S holými ramenami u nevesty sa počíta, dokonca môže mať šaty bez ramienok.

O dary sa zvykne starať matka nevesty. S pozvánkami sa zvykne rozposielať aj zoznam vecí, ktoré by novomanželia privítali. To by sa malo konzultovať s matkou. Do daru pripojíme blahoželanie.

Ženích popri čakaní na nevestu predstaví príslušníkov oboch strán. Ak sú hostia navzájom predstavení, určite to uvoľní napätie a podporí večernú zábavu.

Keď nevesta opustí priestor posledných úprav, dostáva neveste od ženícha svadobnú kyticu, ktorú vybrali spoločne a budúca svokra tiež dostane o niečo menšiu kyticu.

Žiadanie o ruku nevesty, nahradilo už len poďakovanie rodičom nevesty.

Ženích by sa mal okrem prípitku vyhýbať alkoholu.

Svadba by mala byť niekým manažovaná, napríklad kamarátom alebo svedkom. Mal by viesť časový harmonogram, zoradenie áut, rozdelenie do áut, radenie sprievodu, organizáciu obeda, odvoz hostí, platenie fotografovi a personálu, riešenie nepredvídaných situácií.

svadba ...Príchod na obrad

Zoradenie svadobného sprievodu – prvý pôjde ženích so svojou matkou, za nimi pôjde matka nevesty s otcom ženícha, potom ostatní hostia v pároch (ženy pôjdu po pravici pánov), predposlední pôjdu svedkovia a nevesta so svojím otcom.

Ak nevesta alebo ženích nemajú niekoho z rodičov, nahradia ich najbližší príbuzní. Novomanželov by mali však odprevádzať osoby staršie a ženaté / vydaté.

Obrad je veľká a dôstojná udalosť, preto by matky z deťmi nemali rušiť obrat. Vhodnejšie je, ak s deťmi, ktoré by mohli rušiť obrad, matky na obrad vôbec nechodili.

Následne hostia gratulujú novomanželom a potom utvoria koridor. Ako prví opustia obradnú sálu alebo kostol novomanželia, za nimi rodičia nevesty a potom rodičia ženícha.

Celý obrad zavŕšime spoločnou fotografiou. Novomanželia stoja v strede, po stranách vlastní rodičia, vedľa nich svedkovia a ostatní.