Striktná etiketa je preč, avšak vychádzať s ľuďmi je stále rovnaké umenie

Bozk ruky, nosenie obleku aj doma, veľká rodinná večera s vybranými hosťami, prístup k deťom – v radoch momentov dostala etiketa za posledných sto rokov veľké zásahy. Čo ste museli dodržiavať skôr a v čom sa etiketa postupom času premenila?
 
V poslednej dobe sa kladie opäť dôraz na znalosť spoločenského vystupovania, ktoré sa z nás v minulom režime vytratilo. Dobré vychovanie vychádzalo úplne samozrejme v 20. storočia zo samotnej rodiny. Dnes ju nahrádzajú rôzne inštitúcie, usporiadateľské kurzy, ktoré využívajú prevažne firmy. Tie sa ale viac špecializujú na odbornejšie umenie komunikácie, napríklad vyjednávanie, či stratégiu predaja.

Spoločenské vystupovanie nemá ani v dnešnej dobe úplne jasne dané pravidlá. Je to súbor nepísaných zákonov a záleží hlavne na našej empatii a prirodzenosti každého z nás, ako ich dokážeme využiť. To najcennejšie, čo môžeme druhým ponúknuť, je prirodzené príjemné vystupovanie.

V obleku aj doma, klobúk samozrejmosťou
Spoločenská významnosť ľudí so cťou od nepamäti. Prejavujeme im úctu a prenechávame určité privilégiá. Významný človek nie je len ten, ktorý je vysoko postavený, ale aj ten, ktorý nám pomohol, ktorého si vážime pre jeho osobné hodnoty. V 19. storočí sa začali pravidlá etikety prispôsobovať určitým vyšším vrstvám spoločnosti. Na pozvánkach sa užívali výlučne francúzske slová, ktoré začali byť iba následne nahradzované slovenskými výrazmi.

Pozdraviť úklonom, klobúkom, alebo „pobozkať“ ruku dáme bolo v 20. storočí pred nástupom komunizmu vo vyšších kruhoch úplnou samozrejmosťou. A bolo jedno, či sa ľudia stretli vo firme, na ulici alebo na návšteve. Bez zapnutého saká, dobre vyčistených topánok a upraveného zovňajšku nebolo možné začať so ženou akúkoľvek konverzáciu. Prehreškom bola u mužov nielen zapálená cigareta, ale tiež ruka v kapse.

Muži v banke a na vyšších pozíciách nosili spoločenský odev, doplnený dáždnikom a klobúkom. Majitelia firiem potom chodili v oblekoch a kravatách aj doma. Manželky týchto významne postavených mužov boli v domácnosti, napriek tomu slúžka bola samozrejmosťou.

Dlhé šaty, sukne, zapnuté blúzky alebo kostýmy nosili v zamestnaní už napríklad sekretárky, rovnako ako u mužov doplnkom býval klobúk a rukavice. Celkovo oblečenie, účes a líčenie u žien bolo viac konzervatívne.

Pri stole striktné pravidlá
 Významnú úlohu hralo aj stolovanie. Keď žena v spoločnosti vstávala od stola, muži povstali a postojačky sa so ženou rozlúčili. Bez muža – hlavy rodiny spoločná večera alebo slávnostný obed nemohol vôbec začať. Jesť a hovoriť začínal vždy prvý otec. Vyššie vrstvy doma jedli z porcelánu a do domu na jedlo alebo na popoludňajší čaj boli pozývaní výhradne vybraní hostia.

Významnú úlohu hrala spoločenská konverzácia. K dobrým mravom patrili spisovný jazyk a vycibrená konverzácia. Hovorová jazyk nebol vo vyšších kruhoch možný.

Deti boli rodičmi vedené k tomu, aby zdravili, poďakovali, ale tiež aby nezasahovali do hovoru dospelých. Dnes sa naopak presadzuje, aby deti boli súčasťou spoločenského diania a na to, či poďakujú, alebo poprosia sa veľký dôraz nekladie. Na druhej strane vtedy nebolo zvykom chváliť, a to nielen deti, ale aj dospelých.

Slušnosť dnes vyzerá ako slabosť
Hodnoty, ako je slušnosť, pokora a rešpekt k okoliu pôsobí žiaľ dnes ako prejav slabosti.

V minulých dobách sa veľmi dbalo na úcte k menu, ku konkrétnemu človeku, k jeho profesii, k autoritám. Dnes sme k sebe menej svedomití, máme menšie sebavedomie. Aj tieto hodnoty sa z nás vďaka komunizmu vytratili a len pomaly začínajú opäť nadobúdať svoj význam.

V dnešnej dobe sa ľudia zoznamujú vďaka uponáhľanej dobe oveľa rýchlejšie, viac si tykajú a komunikujú bez akýchkoľvek obradností, bez ktorých by si predtým ľudia rozhovor vôbec nedokázali predstaviť. Veľký vplyv na zjednodušenie pravidiel etikety majú aj otvorené hranice. Mnoho zmien sme prebrali z Ameriky.

Žena ako rovnocenný partner
 Veľkou zmenou sa stalo postavenie ženy v spoločnosti. Ženy dosahujú vyššieho vzdelania. Bežnou súčasťou profesijného tímu je žena manažérka, konateľka alebo žena na vedúcej pozícii. Dnes môžu ženy za muža platiť v reštauráciách, pozývať ich na pracovné stretnutia, presadzovať vlastný názor, požiadavky a tým sa stávajú pre mužov rovnocennými partnermi. Napriek tomu by však mala byť ženám zo strany mužov prejavovaná úcta.

Tiež spôsob obliekania je v dnešnej dobe ďaleko voľnejší. V zamestnaní sa u žien tolerujú krátke sukne, sandále, športovejšie oblečenie, účes alebo doplnky.

Ku sviatočne prestretému stolu si dnes sadáme ako rodina už viac vo výnimočných prípadoch. So svojimi známymi, obchodnými partnermi sa schádzame viac v reštauráciách alebo na spoločenských akciách, takže významná úloha rodiny sa pomaly vytráca.

Obliznúť príbor, lyžičku od kávy bolo predtým absolútne neprípustné.
Spisovný jazyk je nahradzovaný mnohými slangovými výrazmi. A to nielen v hovorovej, ale aj v písomnej forme. Komunikácia je hrubšia, násilie sa stáva samozrejmosťou. Ľuďom je predkladaných viac negatívnych ako pozitívnych správ a informácií. Je to dobou, alebo je to v nás!

Vychádzať s ľuďmi je umenie
Napriek tomu, že sa kladie veľký dôraz na individualitu človeka a rozhovory medzi ľuďmi sú ďaleko otvorenejšie, napriek tomu, že spoločenské vedomie a s ním aj určité spoločenské zvyky sa stále menia, umenie vychádzať s ľuďmi bolo je a bude vždy skutočným umením.

ZDROJ: idnes.cz   FOTO: www.artofmanliness.com

1 thought on “Striktná etiketa je preč, avšak vychádzať s ľuďmi je stále rovnaké umenie”

Comments are closed.