Ste len muž, alebo aj gentleman?

Považujete sa za gentlemana? Uvažovali ste niekedy, či je vaše správanie džentlmenské alebo jednoducho je to vaša prirodzená forma správania? Niektorí sa totiž ako gentlemani rodia, iní sa to musia naučiť. Aké je vaše správanie? Je pre vás samozrejmosťou správať sa úctivo, alebo ste ten opačný prípad?
Emancipácia na škodu?
Doba rytierov, šľachetných a udatných bojovníkov je už dávno za nami, občas to ale, bohužiaľ, vyzerá aj tak, že s ňou odchádza aj gentlemanské správanie, ktoré bolo kedysi hlboko zakorenené medzi vyššími stavmi. Prečo?

Odpoveď môže byť komplikovaná, aj jednoduchá zároveň. Tento trend je možno iba odpoveďou na emancipáciu, ktorú sa ženy snažia už roky presadiť a možno len neprimeranou reakciou mužskej časti populácie na toto dianie. Muži sa podvedome stavajú do pozície, že keď chce byť žena na rovnakej pracovnej a spoločenskej úrovni, má sa tak správať aj v ostatných sférach. Zároveň sa ale preto treba pýtať: je gentlemanstvo dôsledkom slabosti žien?

Ak sa na to človek pozrie z tohto hľadiska, kladie sa tu ďalšia otázka. Nemalo by pri gentlemanstve ísť predovšetkým o slušnosť a zdvorilosť? Medzi oboma pohlaviami predsa rozdiel existuje, to je úplne jasné. Preto gentlemanstvo nemusí byť prejavom podceňovania nežného pohlavia, ale jednoducho iba prejavom úcty k nemu.

Základné zásady gentlemana
Správny gentleman sa neprejavuje iba vtedy, keď je v spoločnosti dámy. Mal by sa ním stať v každej situácii, lebo iba vtedy si takýto prívlastok môže dať. Gentleman má byť v prvom rade morálny v každej sfére, nemá sa správať hrubo, má byť presný, priamy, zdvorilý a taktný a mal by mať takisto slušné životné návyky. To je základom každého gentlemana.

Pri správaní k ženám
Správny gentleman je vždy slušný k ženám. Nevyvyšuje sa nad ne a nepohŕda nimi, ani ich nikdy nepodceňuje. Ako prvé si musí uvedomiť, že žena je síce jeho rovnocennou partnerkou, stále si ale zasluhuje špeciálnu pozornosť. Gentleman sa k žene nespráva, aj keď je iba jeho kamarátka, ako ku svojmu obyčajnému kamošovi.

Otváranie dverí by malo byť pre neho úplnou samozrejmosťou. Keď je dáma rýchlejšia a niekedy si otvorí dvere aj sama, nemusí to byť žiadna tragédia, keď však môžete, otvorte jej dvere vy. Rovnako jej vezmite kabát alebo bundu, keď k vám príde na návštevu a nenechajte ju ho zavesiť samú. Keď idete na večeru, nezabudnite jej pomôcť zasunúť stoličku.

V spoločnosti, keď vstúpi dáma do miestnosti, páni by sa mali automaticky zdvorilo postaviť a ak nie je žiadne miesto voľné, slušne jej ponúknuť svoje. Ak vidíte, že má nejaká žena s niečím problém, ponúknite jej svoju pomoc. Takisto ju nenechajte vláčiť ťažké nákupy alebo tašky a pomôžte jej s nimi. Keď prší, podeľte sa s ňou o svoj dáždnik.

Ak sa vám zdali tieto rady úplnou samozrejmosťou, môžete si blahoželať. Sú to len základné pravidlá slušného správania, ktoré by mali ľudia v rámci života dodržiavať. Nemusíte sa ani hrať na obrovského gentlemana, aby ste v spoločnosti pôsobili zdvorilo a príjemne.

ZDROJ: www.magazin.atlas.sk / Autor: Desmond