Spoločenské stolovanie nie je len o konzumovaní jedla

Spoločenské stolovanie

Pri stole sa stretávame so všetkými pravidlami spoločenskej etikety. Zoznamovanie, pozdravenie, stolovanie, vhodné oblečenie, konverzácia, ale aj ostatné zručnosti spoločenského správania.

Spoločenské stolovanie dodáva jedlu kreativitu, a z jedla dokáže urobiť kulinársky zážitok.

Spoločenské stolovanie nie je len o jedle a jedení, ale aj vytváraní prostredia pre stretnutia, jednania a zábavu.

Pozvanie na večeru priateľmi, známymi alebo šéfom nie je len o tom, že budeme jesť, ale v pozadí večere máme priestor na  poznávanie ostatných hostí, komunikovanie alebo jednanie.