Reč tela – Nezabúdajte na prirodzenosť

Reč tela I.Všeobecne platí, že z neverbálnej (mimoslovnej) komunikácie získavame okolo 80 percent všetkých informácií. Je ťažko vedome kontrolovateľné a prezradí aj to, čo nechceme. Patria sem potrebné gestá, pohyby, mimika, pohľady očí, ale aj voľba vzdialenosti a prijímanie pozície v priestore. Sú to aj dotyky, tón hlasu a celkový zjav.

Pamätajte si, že musíte byť predovšetkým prirodzení! Každá strojenosť sa čoskoro prezradí. Výraz, ktorý vyjadrujete, by mal byť prívetivý a celkové pôsobenie uvoľnené. Možno však dať niekoľko dobrých rád:

1. Ak budeme zámerne odrážať mimoslovné signály druhého, výrazne tým zvýšime pocit vzájomného porozumenia. Odporúča sa prispôsobiť sa mu v spôsobe sedenia a v položení rúk.

2. „Oči sú cesta do duše“ sústreďte sa na svoj pohľad a svoj pohľad sústreďte na toho, s kým komunikujete. Pohľad by mal byť milý, vyjadrovať že načúvate a nemrkáte všade okolo.

3. Množstvo pohľadov by malo byť primerané rovnako ako dĺžka ich trvania. Ťažko si môžeme čas merať, pamätajme si ale, že pohľady vzpriamené do očí by nemali byť krátke (pôsobili by vyhýbavo) ani príliš dlhé (pôsobili by naliehavo a otravne).

4. Seďte alebo stojte vzpriamene, nohy pevne na zemi a pravidelne dýchajte.

5. Nezabudnite na prvý dojem! Vytvára sa počas úvodných minút a pôsobí ako haló efekt. Ten spočíva v tom, že aj z čiastkového prejavu si vytvárame celkový obraz človeka. I na základe nie toľko podstatného detailu si tvoríme predstavu, že práve táto vlastnosť alebo správanie daného človeka vystihuje. Často môže ísť o neoprávnené a unáhlené hodnotenia, je však potrebné s ním u druhého počítať a pripraviť sa na neho.