Príprava oslavy / akcie 4 – Príhovor hostiteľa

Hostiteľ komunikuje a oslovuje svojich hostí …
Pri osobitne významných oslavách (svadby, promócie, výročia, večierok pre obchodných partnerov) sa očakáva od hostiteľa alebo organizátora akcie pár slov – tzv. slávnostný príhovor.

Ale nielen to. Často sa jednotliví hostia vítajú osobne samotným hostiteľom hneď pri vstupe do miestnosti. Vyslovíme potešenie nad tým, že práve oni sú našimi hosťami. Ak potrebujú odložiť svoj vrchný odev, ochotne im vyjdeme v ústrety.

Podľa situácie a typu oslavy nasmerujeme našich hostí, prípadne uvedieme do priestorov, kde by sa mali usadiť alebo počkať na príchod ďalších hostí. Buď vy sami alebo ľudia k tomu určení, môžu ponúknuť uvítací drink či drobné pohostenie.

Akcie kde sa očakáva od hostiteľa slávnostný príhovor
Každý prejav na verejnosti je pre hostiteľa bez podobných skúseností veľmi náročný. Prvým krokom je upozorniť hostí, väčšinou živo sa baviacim, že im chcete niečo oznámiť.

Spôsobov, ako to docieliť a priviesť pozornosť na rečníka, je iste niekoľko. Ak v miestnosti hrá hudba, pomôže keď sa hudba pomaly stlmí a ozve sa signál v inej tónine. V tom čase už musí byť rečník pripravený na vhodnom mieste, kde ho ostatní vidia a musí svojim postojom a gestami dať najavo, že on je ten, kto im chce niečo oznámiť.

Pri slávnostnej tabuli povstane, môže aj decentne cinknúť lyžičkou o pohár. Pri samotnom prejave by sa malo dodržiavať niekoľko pravidiel.

Slávnostný príhovor si pripravte vopred a zbavte sa tým neistoty
Na svoju reč myslite už pár dní dopredu a dobre sa ňu pripravte. Len tak sa zbavíte ostychu a nebudete sa zbytočne potiť neistotou.

Dorothy Samoff, známa odborníčka na poradenstvo, ako vystupovať na verejnosti, radí pri podobných problémoch stiahnuť svalstvo trojuholníka medzi konečníkom a bruchom. Znie to úsmevne, ale nie je to vidieť.

Kvapky potu na čele určite nevzbudia Vašu vážnosť a sympatie v očiach prítomných. Rovnako tak môže byť aj problém s vlhkými dlaňami. Nenápadne si ich pred podaním ruky utrite o odev, tak ako by ste si upravoval viazanku.

Buďte pokojný a používajte priateľské a prirodzené gestá
Zvýraznite svoj postoj. Stojte pokojne, nekymácajte sa. Stojte tak, aby váha bola rovnomerne rozložená na chodidlách (vzpriamene, s vysunutým hrudníkom a zastrčeným bruchom).

Hovorte skôr hlbším altom ako vysoko posadeným prenikavým hlasom. Prvé vety k hosťom by vždy mali byť prednesené v podobnom duchu ako „Som rád, že som tu medzi Vami. Som rada, že ste tu, záleží mi na tom, aby ste boli spokojní a dobre sa bavili … „prejavíte tým priateľský záujem.

Zabudnite na ľahostajný alebo rozpačitý výraz. Tvár musí byť živá a radostná. Pozor však na grimasy smiechu. Pôsobia neúprimne.

Pozerajte sa do očí

Neuhýbajte pohľadom, ústretovo vyhľadávajte očami tváre ostatných.

Pri príhovore nebuďte strnulý
Dýchajte uvoľnene a potlačte hlboké nádychy. Nestojte ako nervózny školák pred tabuľou. Nebudete tak pôsobiť strnulo.

Dobre a vhodne sa oblečte
Nechajte si poradiť od svojho zrkadla a skontrolujte svoj vzhľad. Vhodné oblečenie je vždy tajomstvom úspechu. Nebuďte príliš odvážny. Dbajte na primeranosť a súlad s povahou akcie. Ak budete mať pochybnosti o svojom vzhľade, nechajte si poradiť. Vy sám však nakoniec musíte veriť, že ste zvolili správne. Iba tak Vaša neistota neoslabí Vaše skvelé vystupovanie ..

Zabudnite na rozpačité gestá
Ak hovoríte, nehrajte si. Máme na mysli nervózne pohrávanie sa s ceruzkou, prsteňom, viazankou atď. Pri rozhovore s druhými by ste mali sústrediť všetku pozornosť na partnera a mali by ste budiť dojem človeka, ktorý sa vie sústrediť a načúvať

Prekvapte zmyslom pre humor
Buďte zábavný a vtipný. Snažte sa upútať pozornosť hostí niečím nepredvídaným, vtipným, trebárs anekdotou, citátom, otázkou alebo provokatívnym slovom. Používajte nielen fakty, ale aj metafory, aby Vaše slová pôsobili presvedčivo.

Nehovorte zložito a dlho
Je lepšie svoju uvítaciu reč alebo slávnostný príhovor načítať. Vyhýbajte sa preto dlhým a zložitým textom. Ak neveríte svojej pamäti, napíšte si pár záchytných a dôležitých bodov, podľa ktorých sa budete rýchlo orientovať. Môžete aj povedať pár úvodných viet spamäti a šikovne oznámiť hosťom, že ste si urobili pár poznámok. Potom už môžete použiť váš dopredu pripravený text. Vždy si ale udržujte očný kontakt so svojimi hosťami.

Verte si a ukážte svoju osobnosť
Majte na pamäti. Úspech rečníka a presviedčanie, podľa uvedenej pani Samoff, závisí z 8% na obsahu, z 25% na vzhľade a až 50% na prednese.

ZDROJ / FOTO:  www.mojeparty.cz

1 thought on “Príprava oslavy / akcie 4 – Príhovor hostiteľa”

Comments are closed.