Príhovory pri obchodných a pracovných príležitostiach*Odchod zamestnanca-kolegu do dôchodku

Milý pán Fialka, dámy a páni!

Buďte všetci srdečne vítaní na tejto malej slávnosti, ktorá sa koná na rozlúčku s naším kolegom. Obraciam sa k vám, milý pán Fialka, tak trochu sa zármutkom, pretože vy – náš milý kolega a priateľ nás opúšťate, aby ste odišli do plne zaslúženého dôchodku. Pri tejto dosť mimoriadnej príležitosti sme požiadali vašu pani, aby sa tejto našej malej oslavy tiež zúčastnila.

Vážená pani, veľmi nás teší, že ste naše pozvanie prijali, a že spolu so svojím manželom s nami strávite tento večer. Musíme aj vám za mnohé poďakovať a pokúsiť sa niečo napraviť, ak je to vôbec možné.

Počas tých dlhých rokov, ktoré u nás váš manžel pracoval, ste bývala doma sama s deťmi, často ste museli bez manžela a otecka aj večerať, kým váš muž bol ešte v práci. A neraz to boli aj celé víkendy, ktoré ste museli tráviť bez otca. A preto patrí poďakovanie v neposlednom rade aj vám, vážená pani!

A teraz mi dovoľte, aby som sa obrátil priamo na vás, pán Fialka! Ja viem, ako sa na to „obdobie tretieho veku“, ako sa dnes často hovorí, tešíte. Všetci poznáme to množstvo vašich koníčkov / fotografovanie, chalupa, záhradka, vnúčatá, na ktoré budete potrebovať veľa času, aby ste to všetko stihli. Márne sa nehovorí, že človek má práve na dôchodku najmenej času a o vás to bude určite platiť tiež.

Budete nám chýbať. Pre svoj ľudský prístup a úprimnosť vám ľudia dôverovali, a vážili si vás nielen kolegovia na oddelení, ale aj vaši nadriadení a celé vedenie podniku. Však tiež dúfame, že sa nám odchodom do dôchodku úplne neodcudzíte. Budete asi musieť počítať s občasnými otázky a prosbami, až sa vášmu nástupcovi bude niečo nejasné. Zostávate pre nás dôležitým prameňom vedomostí, z ktorého by sme ešte nejakú dobu radi čerpali.

Dúfame tiež, že vás poteší náš darček na rozlúčku. Všetci o vás vieme, že jedným z vašich najmilších koníčkov je natáčanie videa. Nejednu podnikovú oslavu sa vám podarilo natočiť na takmer profesionálnej úrovni, nejeden zájazd máme zdokumentovaný len vďaka vám. Preto sme sa – Po porade s vašou pani – rozhodli pre túto peknú videokameru. Vaša pani nám poradila značku, po ktorej
dávno túžite.

A tak dúfame, že vás poteší práve tento darček od všetkých zamestnancov nášho podniku, a že s ním začnete novú éru – nakrúcania prvých krôčikov vášho najmenšieho vnúčika.

A teraz, dámy a páni, pripime na zdravie a dlhé užívanie zaslúženého dôchodku nášho kolegu a priateľa, Andrea Fialky.

ZDROJ: www.zbynekmlcoch.cz