Príhovor / prejav / prípitok riaditeľa k podnikovému jubileu

Príhovor obchodného riaditeľa k podnikovému jubileu

Milé spolupracovníčky a spolupracovníci!

Všetci dnes chceme spoločne predovšetkým oslavovať, nie prednášať dlhé preslovy – v tom sme určite zajedno. Napriek tomu by som sa však chcel trochu obzrieť späť a povedať niekoľko úvodných slov.
Myslím, že je to vhodné, napríklad len pre zachovanie tradície. Na tej dlhej ceste v posledných 25 rokoch sme my aj naši predchodcovia museli rozvíjať aj
uskutočňovať stále nové plány a predstavy – dnes tomu hovoríme „byť kreatívny“. Z roka na rok sme prenášali svoje skúsenosti a snažili sa zlepšovať služby. V poslednom desaťročí je naše hospodárenie pod šťastnou hviezdou filozofie a kultúry podnikania, koncepčnosti a boja za vlastnú identitu. Všetci vieme, že to neboli len hody a skvelé úspechy, ale to nič nemení na tom, že základná podnikateľská myšlienka bola dobrá a priniesla podniku rad úspechov.

Čo vlastne tvorí túto identitu – to čo je nezameniteľnou charakteristikou každého podniku? Snáď listový papier? Veľkosť a farby svetelnej reklamy? Rozsah
a formy reklamy, alebo reprezentatívne zariadenie kancelárií a výstavných miestností? Iste, toto všetko aj iné vonkajšie známky k tomu samozrejme patria, ale sú to stále len známe módne trendy a triky. V skutočnosti to, čo je najdôležitejšie pre vytváranie štýlu a úrovne podnikania sú predovšetkým zamestnanci, pracovníci a pracovníčky na všetkých úsekoch – naše sekretárky, programátori, odborníci na úpravu textov a literatúry, referenti pre styk s verejnosťou, korešpondentka a personálne vedenie. A samozrejme aj obaja obchodný riaditelia – pán Novák a ja. Verte mi, že to nehovorím len preto, že to dobre znie. Nie, mienim tým veľmi konkrétny postoj a správanie všetkých, ktorí s nami spolupracujú. Našťastie pre náš podnik sa u nás objavujú v stále väčšej miere vlastnosti, ako – Solídne odborné znalosti – Spoľahlivosť – Čestnosť – Zmysel pre spoluprácu a priateľstvo. Ak chcete, môžem použiť namiesto týchto výrazov iné, ktoré dnes znejú modernejšie: – Kompetentnosť – Férovosť – Kooperatívnosť a sociálna príťažlivosť.

Raz mi povedal jeden filozof: „Ak mám príležitosť sedieť 20 minút v šéfovej predsieni, stačím si urobiť pomerne dobrý obrázok o „tvári“ firmy „. A to je presne to, čo chcem povedať: všetci zamestnanci sa podieľajú na vytváraní štýlu firmy, každý svojím spôsobom a už či si je toho vedomý alebo nie. Každý náš zákazník či pracovník inej firmy vie, že bude ochotne obslúžený, aj keď je na pracovisku práve trochu „dusno „, alebo príčina na konanie nie je práve príjemná. Každý vie, že u nás neexistujú žiadne triky alebo protekcia, ale otvorenosť a ochota konať. Práve toto ja pokladám za kultúru podnikania, nie vonkajšie a nápadnejšie
faktory, o ktorých som už hovoril. Za túto kultúru práce a podnikanie musia vedúci podniku ručiť a byť zároveň príkladom. Lenže sami by tento stav a dôveryhodnosť podniku udržať nemohli – k tomu musia mať za sebou spoľahlivých pracovníkov na všetkých úrovniach. A že sa to v uplynulých 25 rokoch cez rôzne problémy vcelku podarilo, to je vaša zásluha a ja vám za to úprimne ďakujem.

Prejav druhého obchodného riaditeľa k podnikovému jubileu

Vážené spolupracovníčky a spolupracovníci!

Môj vážený kolega už podľa môjho názoru jasne vyslovil niektoré dôležité poznámky ku kultúre nášho podnikania a vyzdvihol niektoré významné znaky našej
práce. Som si istý, že práve im môžeme ďakovať za náš trvalý úspech. Dovoľte mi pripojiť niekoľko poznámok, ktorými by som doplnil, čo ešte v podstatnej miere prispelo k našim dlhodobo k dobrým výsledkom. Mám na mysli to, čomu sa skôr hovorilo „vývoj nových nápadov „a dnes to nazývame“ kreativitou „. Niektorí z vás totiž určite nevedia, ako to v našej firme s rozvíjaním nových myšlienok a nápadov začalo a pokračovalo. Dovoľte mi preto, aby som sa aj ja obzrel späť do minulosti a vrátil sa k niektorým rozhodujúcim okamihom.

Zakladateľ tejto spoločnosti s ručením obmedzeným, tejto firmy pre prácu s textom v širšom slova zmysle, predvídal, že k  presvedčivej kultúre podnikania bude stále viac a viac patriť aj spôsob a sloh obchodnej korešpondencie. Spôsobom, akým sa viedla korešpondencie ešte v polovici päťdesiatych rokov, nebolo naďalej možné pokračovať. Bolo to spôsob úplne neracionálne, a už len sloh obchodnej korešpondencie, pochádzajúci snáď ešte z minulého storočia, vyzeral v porovnaní s modernými ponukami našich služieb skoro ako zlý vtip. Tak vlastne došlo k založeniu našej firmy. Tri základné piliere, na ktorých zakladateľ firmy staval, sú: organizovanie seminárov o korešpondencii, vykonávanie textového programovania a vypracovanie odbornej literatúry.

Programovanie textov bolo nerozlučne späté s technickými novinkami a naznačovalo ako musí všetko ďalej pokračovať. Len pomyslite na vývoj techniky písania od mechanických písacích strojov k elektronickým písacím strojom s vlastnou pamäťou, od automatov s dierovacími pásky až k dnešným počítačom. Spomeňte si na stále zlepšovanie, miniaturizácie a rozširovanie digitalizácie  na stále lepšiu telekomunikáciu. Zakladateľmi našej firmy bolo veľmi skoro jasné, že tí, ktorí k svojej práci používajú predovšetkým text, nebudú môcť trvale ovládať stále sa rozširujúcu prácu s textom tak dobre, ako poradenská firma zaoberajúca sa práve týmto problémom. Preto sa rýchlo rozhodol získať odborníka na organizáciu a kancelársku techniku. Odborník, ktorého si vtedy pre svoju firmu vybral však nechcel do firmy vstúpiť, pretože mal veľmi dobré postavenie a pred sebou sľubnú kariéru v známom ústave. Teraz budem nutne trochu osobný: neviete si predstaviť, s akou priateľskou, ale neúnavnou tvrdošijnosťou presadzoval môj terajší partner môj nástup do svojej
firmy. Každý týždeň mi najmenej raz telefonoval, hovoril so mnou o odborných záležitostiach a každý telefonát končil rovnakými slovami: „.. tak kedy už
k nám konečne nastúpite ?…“. Čo som proti tomu nakoniec mohol robiť?

A tak bol položený základný kameň k vývoju nášho skromného podnikania, dnes veľmi žiadanej firmy pre textovú a technickú kancelársku komunikáciu –
samozrejme s vašou pomocou. Musím sa čestne priznať, že som neraz na svoje rozhodnutie bol dosť nahnevaný, ​​pretože málokde by sa mi stavalo do cesty toľko prekážok a úskalia ako tu. Ale iste ste si všimli, že naozaj som toho kroku nikdy neľutoval.

Z maličkej kancelárie s niekoľkými ľuďmi vyrástla pekná firma približne so štyridsiatimi zamestnancami, ktorí sa ešte nikdy nemuseli báť o prácu – skôr jej často mali viac než dostatok. V tom je predsa zajedno vedenie aj všetci zamestnanci: od môjho vstupu do firmy obsahuje každá pracovná zmluva, teda aj zmluvy nášho podniku, odsek, ktorý zaväzuje k tomu, že časť pracovnej doby je pravidelne venovaná ďalšiemu osobnému sebavzdelávaniu. Tým je zároveň obmedzená celková pracovná doba. Takže kreativita tu bola už pred štvrť storočím, aj keď sme toto slovo vtedy nepoužívali. Tak a teraz už dosť historiek a rozprávanie o tradícii a histórii.

Dovoľme si konečne raz naozaj sa radovať z výsledkov našej spoločnej práce. Začneme nie príliš skromnou večerou a budeme pokračovať zábavou, ktorú
pripravil náš slávnostný výbor – Predovšetkým tancom … urobme si z nášho jubilea naozaj príjemnú zábavu!

 

 

1 thought on “Príhovor / prejav / prípitok riaditeľa k podnikovému jubileu”

Comments are closed.