Prejavy / preslovy / príhovory v rodinnom a priateľskom kruhu * Svadobná reč priateľa novomanželov

príhovor a prejav

Svadobná reč / prejav / príhovor  priateľa novomanželov

 Milí novomanželia, milí hostia!

Dobre si spomínam na prvé kroky vášho vzťahu, kedy ste bývali každý v inom meste a vídali sa len cez víkendy a dovolenke. Spočiatku vám toto odlúčenie vo všedných dňoch vyhovovalo, alebo aspoň nevadilo. Časom ste však určite došli k názoru, že spoločný život nie je dostatočný len pre niekoľko dní v mesiaci.

Pri víkendovom vzťahu vzniká totiž často tlak, aby tých pár hodín, ktoré spolu môžete stráviť, prebiehalo harmonicky. Ak sa to niekedy nepodarí, môže nastať frustrácia, ktorá negatívne ovplyvní ďalšie stretnutie a po nešťastnom víkende musí ten ďalší nevyhnutne prebehnúť pozitívne.

Každý z vás ste určite dospeli k názoru, že pozitívne, pekné spolužitie je možné len vtedy, keď si nerobíte obraz toho, ako by mal váš vzťah vyzerať, ale že solídne partnerstvo môže fungovať len medzi reálnymi osobami, nie medzi ich ideálnymi obrazy.

To potom viedlo k tomu, že ste sa rozhodli odstrániť tú vzdialenosť medzi vami. Potom, keď ste začali bývať spolu, ste čoskoro spoznali, že po víkendovom slnku môžu prichádzať aj obláčiky všedných dní.

Zostali ste však stále rovnako silnými osobnosťami, akými ste boli na začiatku svojho vzťahu, a to je najdôležitejšie.  

Želám vám, aby to tak zostalo navždy.

Srdečne vám blahoželám.