Prejavy / preslovy / príhovory v rodinnom a priateľskom kruhu * Manželkine narodeniny

Prejav / príhovor k manželkiným narodeninám

Milá Helena!

Spoznali sme sa práve pred  XY rokmi. Skôr by som ale mal povedať „Uvideli sme sa“. Helena na mňa občas z kúta sály spôsobne vrhla letmý pohľad, a ja, ďaleko od nej, obklopený ostatnými mládenci, som sa snažil jej pohľady zachytiť. Dalo by sa povedať
láska na prvý pohľad, pretože cestou domov som stále myslel len na túto dievča a premýšľal ako to zariadiť, aby sme sa znova stretli. Stretli sme sa, inak by sme dnes s priateľmi a deťmi
nemohli sláviť tvoje narodeniny.

Ale nejako úplne dokonale sme sa však, podľa môjho názoru, dodnes nepoznali, pretože mňa stále dokážeš niečím prekvapovať.

Svoje prekvapenie pre teba som vymyslel podľa jedného starého čínskeho textu.
Podľa čínskych zvieracích znamení stál rok tvojho narodenia- A tento rok je tomu práve tak – v znamení opice. Ako zástupkyňa tohto zvieracieho znaku si „šibalka so šarmom“, Milovníčka života a rada si robíš z ľudí žarty. Spomínam, ako si mi raz ponúkala kúsky cukrovej vaty – prvé a druhé sústo chutnalo po cukru – tretí len po vate.
Si plná energie, ktorú dokážeš rýchlo meniť na činy. Menej ako dve činnosti naraz ťa neuspokojí. Okrem toho musíš aktivovať aj manžela, ktorý býva zalezený vo svojom kútiku a ani nemukne.

Máš tiež dobrú pamäť a spomínaš si na najmenšie detaily. Pre mňa sú ľudia, ktorých stretávam na ulici, problémom. Tváre jednoducho nepoznám, mená sú pre mňa len para
a dym. Ale ty zdravíš napravo naľavo a napomínaš ma každú chvíľu: „Tvár sa priateľsky, pozdrav!“ Na môj dotaz: „Kto to vôbec bol? „, oznámiš mi toľko informácií, že ani nestačím všetky spracovať – a to je informatika mojím koníčkom! Z toho potom
vyvodzuješ to svoje: „Ty ma jednoducho vôbec nepočúvaš!“.

Od tej doby, čo sme si plánovali nákupy na túto oslavu, už viem, že Peter pije len nealkoholické pivo, Oľga dáva prednosť bielemu vínu, Václav a Ivan horia len pre pivo – jednoducho viem o každom kde čo.

V tom čínskom texte tiež stojí, že máš byť márnivá a domýšľavá, ale to musím vážne odporovať. Ty si k sebe veľmi sebakritická. Zmysel pre pekné veci máš však vyvinutý dokonale. Jeden hmat do regálu – a najlepšie (a často aj najdrahšie) kúsky z obchodu máš v ruke. Potom však príde šok z ceny a kostým alebo náramok ďalej zostáva na svojom mieste v butiku.  
A ešte k tomu: čo na srdci, to na jazyku. Moja matka, ktorej tiež hovoríš mamička, raz povedala: „U Heleny človek vždycky vie na čom je „.

Inou tvojou vlastnosťou je umenie načúvať starostiam a strastiam iných, myslieť na nich, pomáhať im, a ak je to potrebné, venovať im aj svoj čas. Možno, že je to až príliš, mala by si brať niektoré problémy trochu na ľahkú váhu a prijímať život viac z tej
veselšie stránky.
Všetci dvíhame svoje pohára a prajeme ti šťastie, zdravie
a mnoho pekných ďalších rokov!

ZDROJ: www.zbynekmlcoch.cz