Prečo vychovávať chlapcov k gentlemanstvu?

V každom mužovi je tak trochu rytier alebo galantný ochranca žien. Aj v tom, ktorý ešte len chodí do školy. Ak máte syna, podporujte v ňom vedomie, že pomáhať slabším, správať sa zdvorilo a byť pozorný k ženám nie je trápne, ale naopak, je to tá najväčšia frajerina.
  
Nebojte sa vychovávať z chlapcov galantných a pozorných mužov.

Stalo sa to v jednej základnej škole. Ondrík z tretej triedy prišiel v šatni k Rebeke z prvej triedy a povedal jej: „Ukáž, vezmem ti tašku.“ A potom okrem svojho batohu skutočne vyniesol do tretieho poschodia ešte aktovku malej spolužiačky.

Rebeka potom doma, medzi rečou, povedala mamičke: „Ondrík mi dnes niesol tašku.“ Mamička sa vystrašila: „Ako to, teba niečo bolelo?“ Dievčatko pokrútila hlavou: „Nie.“ „Tak ti taška spadla a on ti ju zobral? Alebo ti ju vzal, ako že už ti ju nevráti, potom si ju s chalanmi hádzali, čo?“ pátrala matka stále po dôvodu. „Nie, len mi povedal, že mi do triedy odnesie tašku,“ snažilo sa dievčatko vysvetliť tú predsa úplne pochopiteľnú vec.

Matka ešte chvíľu konštruoval sebe nemožnejšie varianty, až pochopila, že Ondrík je skutočne naozajstný gentleman. Prečo nás dnes podobné veci tak prekvapujú?

Ako rytieri
Žijeme obklopení návodmi, ako najlepšie svoje deti vychovávať. Vedieme ich k samostatnosti a sebavedomia, nechceme  aby klamali, občas nám dokonca záleží na tom, aby boli úctivé k starším ľuďom. Koľko z nás však svojich chlapčekov vedie odmala k gavalierstvu? Dievčatká sa musia chrániť, pomáhať im a púšťať prvé do dverí …

Možno namietnete, že doba praje silným a nie je výnimočné, že jedno dievčatko dokáže zrezať troch chlapcov na hromadu. Lenže psychológovia zastávajú názor, že výchova k gentlemanstvu je namieste, lebo chlapcov kultivuje a do budúcnosti im pripravuje pôdu pre harmonické partnerské vzťahy.

Každý chlapec chce byť rytierom …
„Vo chvíli, keď chlapec príde na to, že je iný ako dievčatká, začne si sám klásť otázku: Prečo tomu tak je? Niektorí rodičia nad tým mávnu rukou, iní rozdielnosť dokážu umne vysvetliť,“ hovorí detská psychologička Markéta Kavale. „A tu je vlastne ústredná otázka: V čom spočíva táto rozdielnosť? Máte pravdu, dievčatká sa dnes síce bijú rovnako ako chlapci, ale väčšina z nich sa okolo 4 až 5 roku hrá s bábikami a kočíkmi, zatiaľ čo chlapcov zaujímajú pištole, meče, rýchle autá a vlaky. To samozrejme súvisí s uvedomením si rozdielnosti pohlavia, „uvádza Kavale.

A práve v tejto chvíli je podľa nej dôležité malému chalanovi vysvetliť, na čo taká zbraň je. „Je jasné, že sa s ňou dá bojovať, ale ten boj by mal k niečomu slúžiť. Už taký malý chlapec by mal vo svojej fantázii brániť dobro pred zlom, brániť slabšie a krehkejšie bytosti tak, ako to robili v dávnej minulosti rytieri a ako to robia dnes ich otcovia či iní známi hrdinovia. Problém nastáva však vo chvíli, keď otecko sa príliš hrdinsky nespráva, alebo mamička vôbec nevníma potrebu, že by mohla byť ochraňovaná svojím partnerom – mužským náprotivkom. “

Viesť ich k mužnosti
Dnešná doba možno vyvoláva zdanie, že gentlemanstvo už nie tak výrazne cenenou hodnotou. Odborníci sa však zhodujú na tom, že svet sa môže tváriť akokoľvek emancipovane, ale normálnej žene bude vždy príjemné, ak jej podrží muž dvere, pomôže s ťažkou taškou či ju pustí sadnúť v autobuse.

Už preto má výchova chlapcov k slušnému správaniu sa voči dievčatám zmysel. Podľa Markéty Kavale však v tomto smere nestačí chlapcov len naučiť, že „to sa robí“ a „toto sa nerobí“. Hovorí totiž: „Bude vám to možno pripadať úplne banálne, ale na prvom mieste je dôležité viesť ich k tomu, že sú muži. Ono totiž gentlemanstvo bez mužnosti je trochu smiešne.“

Chlapec by mal vedieť, k čomu mu jeho budúce mužskosti môžu slúžiť. Pomôže mu totiž byť natoľko mocným a schopným, že dokáže svojho blízkeho, teda v tomto kontexte blízku, ochrániť a vytvoriť pocit istoty a bezpečia. Stane sa naozajstným rytierom, dobyvateľom, ktorému máloktorá žena odolá.

A to, ak chcete alebo nie, je bezpochyby úplne nevedomá fantázia väčšiny mladých, ale aj starších mužov.

Zdroj: http://www.onadnes.cz/