Pozvánky 1. – Ako čítať pozvánky a čo znamenajú skratky na pozvánkach

pozvánka .Na spoločenskú akciu sa vždy pozýva osobne. Nikdy nie cez tretiu osobu, ktorá by mala odovzdať pozvanie. Správne by sa malo  takéto pozvanie ignorovať. Nikdy nechodíme tam, kde sme neboli pozvaní.

Aj keď je možné niekoho pozvať aj ústne, formou pozvánok je pozvanie podstatne lepšie. Z pozvánky je všetko možné vyčítať a predísť tak nedorozumeniam.

Na akciu si berieme aj pozvánku, aby bolo pri vchode obsluhe hneď jasné, že sme boli pozvaní. Ak sme pozvánku zabudli, slušne vyzveme personál, aby si naše pozvanie preveril v zozname hostí.

Pozvánka na meno je neprenosná. Ak je pozvánka firemná – adresovaná na obchodného riaditeľa a vieme, že sa jedná o reprezentáciu firmy, môžeme pozvánku predať inému vrcholovému manažérovi. Vhodné je však oznámiť to hostiteľovi.

Čo znamenajú skratky na pozvánkach

Na pozvánke sa píšu rôzne skratky, ktoré sú aj veľmi dôležité.

Skratka R.S.V.P. (repondez s´il vous plaît – ráčte láskavo odpovedať) nás pobáda k tomu, aby sme sa v každom prípade ozvali hostiteľovi a potvrdili svoju účasť, alebo sa ospravedlnili za neúčasť. Ozveme sa okamžite, aby hostiteľ nestrácal čas a zabezpečil si miesto nás náhradu.

Slovenská kratka RLO ( ráčte láskavo odpovedať) znamená to isté ako R.S.V.P.

Ak je na pozvánke R.S.V.P. / Regrest only, alebo len Regrest only, zavoláme na uvedené telefónne číslo len v tedy,  keď sa ospravedlňujeme, že sa akcie nezúčastníme.

Ak sa ospravedlňujeme, je vhodné uviesť dôvod. Dôvod musí byť ale opodstatnený. To, že v sobotu ideme s kamarátmi hrať biliard, nie je dôvod, aby sme účasť na akcii odmietali. Ak predsa odmietneme účasť, je vhodné radšej uviesť, že niekam cestujeme, alebo nám je nevoľno a podobne. Pozor ale, ak klameme musíme mať dobrú pamäť, pretože lož má krátke nohy.

Ak sme sa už ospravedlnili, nemôžeme počítať s tým, že sa akcie zúčastníme. Napríklad z dôvodu zrušenia našej  služobnej cesty, sa vyberieme na akciu, na ktorej sme potvrdili našu neúčasť.

Mimoriadne významných hostí, ktorí sú časovo veľmi zaťažení, pozívame dvomi pozvánkami. Prvou asi dva mesiace pred akciou a druhú, ak potvrdí účasť dva týždne pred akciou. Na druhej pozvánke bude poznámka – p.m ( pour memoire / na pripomienku) a na túto pozvánku sa už neodpovedá.

PozvánkaNa pozvánkach sa môže ešte objaviť, skratka pre nedochvilných hostí s.t. (sine tempore – príďte presne). Potom ešte skratka c.t. (cum tempore – čas príchodu je voľný).

Do divadla prídeme vždy načas, na večeru s desať minútovým oneskorením a na kokteil prichádzame a odchádzame kedykoľvek.

Sami alebo s partnerom

Na pozvánke sa dočítame či sme pozvaní len my, alebo aj náš partner.

V pozvánke sa zvykne uvádzať „pán  Kováč s  manželkou“. Ale ani to nezaväzuje k tomu, aby sme na akciu išli výhradne z manželkou. Môžeme s pokojným svedomím na akciu vziať aj snúbenicu, priateľku, kolegyňu a dokonca aj partnera rovnakého pohlavia. Aby sa hostia nedostávali do dilematických problémov, je lepšie uviesť „pozvánka platí pre dve osoby“ alebo „s partnerom“.

Na akciách so zasadacím poriadkom sa ubezpečíme, že bude pri stole miesto aj pre našu partnerku.

Na spoločenské akcie nikdy neberieme malé deti.

2 thoughts on “Pozvánky 1. – Ako čítať pozvánky a čo znamenajú skratky na pozvánkach”

Comments are closed.