Zvyky a spoločenská etiketa na Cypre

Vlajka CyprusCyperčania sú veľmi vďační ľudia a zistíte, že ste vždy vítaní. Cyperská etiketa je veľmi podobná gréckej. Jednoducho, kde je veľa slnka, tam sú ľudia spokojní, svieži  a šťastní.

Na Cypre nikdy nevyjadrujte svoje názory a pripomienky na ich vieru alebo náboženstvo. Toto platí aj v tureckej časti ostrova. Turci sú k tejto téme veľmi citliví a domýšľaví.

Nikdy sa nevyjadrujte o niekoho sestre, manželke alebo žene v súvislosti s niekým. Na Cypre je to neprijateľné, pretože rodina je prvoradá a o ženy v rodine je veľmi dobre postarané.

Rodina je na Cypre najdôležitejšia. Rodičia sa starajú o svoje neplnoleté deti, potom sa zase deti starajú o rodičov.

Cyprus, krajina bohatej histórie je patrične hrdá na svoju kultúru a dedičstvo. Preto sa vyhýbajte témam o Turkoch a rozdelení ostrova.

Starí ľudia sa pokladajú za múdrych, sú rešpektovaní a vnímajú sa s najväčšou úctou. Pri predstavovaní je dôležité, aby sa najstarší zo skupinky predstavil ako prvý.

Pri zdravení si s každým potraste rukou a nezabudnite na očný kontakt a úsmev. Pri odchode sa rozlúčte s každým osobitne.

Na návštevu k niekomu domov, sa slušne oblečte. Ženy by sa mali vyhnúť krátkym šatom. Pochváľte výzor, okolie a zariadenie domu hostiteľa.

Tak ako Gréci, tak aj Cyperčania často používajú slovo „Avri“, čo znamená zajtra. Život berú s takou ľahkosťou a ležérnosťou, že všetko chcú odložiť na zajtra. Dochvíľnosť teda u nich nie je zaručená.

Gréci, teda aj Cyperčania si potrpia na oblečenie. Ak idú von, obliekajú sa veľmi vkusne, potrpia si na značkovom oblečení a doplnkoch.zypern

Ak vás niekto pozve napríklad na obed do reštaurácie s viacerými hosťami, pri platení sa budú celú večnosť dohadovať kto zaplatí. Vy taktiež dajte ponuku, že zaplatíte, ale ak to odmietnu, nenaliehajte.

Ak dostanete na Cypre dar, nikdy ho neodmietnite. Odmietnutie by bolo urážkou.

Rokovania bývajú veľmi zdĺhavé a je bežné, že po celodennom rokovaní sa nedosiahne dohoda.

Pri obchodovaní sú dôležité sociálne kontakty. Na Cypre sa dáva prednosť osobnému jednaniu tvárou v tvár, ako prostredníctvom telefónu alebo e-mailom. Oblečenie na stretnutí je veľmi dôležité, preto dbáme na kvalitné odevy.

Na návšteve

Pri návšteve domu si potraste rukou s každým prítomným.

Je bežné, že majú doma ikony a náboženské predmety, ktoré pochváľte, ale nekomentujte.

Nezabudnite priniesť darček. Najvhodnejšia je fľaša vína alebo whisky, ale nečakajte že ju hneď otvoria. Tradíciou je, že vaša fľaša sa otvorí až pri inej príležitosti.

Po jedle alebo pohostení, vždy ponúknite svoju pomoc pri upratovaní jedálenského stola. Ak vašu pomoc odmietnu, netrvajte na pomoci.