Lúčime sa so zamestnancom a kolegom

VýpoveďZamestnanec odchádza z firmy buď na vlastnú žiadosť, alebo na základe rozhodnutia manažmentu.

Ak odchádza zamestnanec z firmy na žiadosť  vedenia firmy, dotyčný sa nesmie o tom dozvedieť od nikoho iného ako od nadriadeného.

Aj výpoveď by mala mať svoju úroveň etikety. Nadriadený by dotyčného mal zavolať k sebe do kancelárie a zdôvodniť jeho výpoveď. Popri odstupnom pre zamestnanca, poteší aj ľudský prístup v jeho životnej situácii.

Zamestnanec môže reagovať rôznymi spôsobmi. Môže byť nešťastný, odmeraný môže dokonca začať kričať. Nadriadený by mal byť pripravený na všetky situácie. Ak začne kričať, určite vedúci by nemal stratiť hlavu a začať kričať tiež. To nikam nevedie. Vedúci by si mal nájsť nejakú zámienku, stiahnuť sa a opustiť kanceláriu. Za dve tri minúty sa emócie schladia a dotyčný si uvedomí svoje neprimerané správanie.

Ak zamestnanie opúšťa pracovník z vlastnej vôle, poďakuje sa mu za vykonanú prácu a ak bol vedúci spokojný mal by preukázať ľútosť, že odchádza.

Vedenie by sa malo snažiť zistiť dôvod odchodu zamestnanca. Hodí sa to hlavne ak odchádza kvôli kolegom.

Odchádzajúci zamestnanec by sa mal rozlúčiť s kolegami, poďakovať za spoluprácu, poprípade môže zorganizovať malú oslavu, alebo pripraviť skromný prípitok v kancelárii.