Japonské a čínske jedálenské paličky a etiketa

Japonské jedloJedálenské paličky, sú tradičným kuchynským nástrojom východnej Ázie – Čína, Japonsko, Vietnam a Kórea, čiastočne Thajsko kde sa však používajú len ku konzumácii rezancových polievok.

Použitie:
Jedálenské  paličky sa vyrábajú  z dreva, bambusu, kovu, kostí a dnes aj z plastu. Strieborné paličky  sa údajne používali v Číne na odhalenie otráveného jedla. Ak bol prítomný jed, palice vplyvom chemickej reakcie sčerneli.

Čínske a japonské jedálenské paličky sa od seba líšia dĺžkou – japonské sú kratšie a subtílnejšie, čínske skôr dlhšie.

Technika jedenia je ale v oboch prípadoch rovnaká – z paličiek sa vytvárajú akési kliešte, s ktorých pomocou sa potrava vkladá do úst.

Spodná palička je nehnuteľná, jedlo sa k nej  pomocou hornej pohyblivej paličky tlačí. Spodnú paličku je potrebné vložiť do úžľabia medzi palcom a ukazovákom, oprieť o spodnú časť kĺbu palca a prstenník ju ku kĺbu silne pritlačiť.

Pohyblivá palička sa drží rovnako, ako ceruzka na brušku palca, ukazováka a bočnej plochy prostredníka.
 
Zaujímavé fakty:
• paličky sa občas používajú ako testovací nástroj pri nábore robotníkov do podnikov jemného strojárstva a elektroniky. Testovanie je založené na schopnosti robotníka roztriediť pomocou paličiek farebné koráliky, navliecť niť do ihly, prípadne rozdeliť súčiastky do priehrádok.
• Niektoré bojové umenia používajú paličky ako improvizované zbrane – hodené paličky májú neočakávane vysokú prieraznú silu.
• Jedenie pomocou paličiek je zdravšia – veľkosť sústa znemožňuje hltanie a prispieva k lepšiemu rozhryzeniu jedla.

Japonská etiketa:
Používanie paličiek v Japonsku je spojené s radom obmedzení, podobne ako s príborom v Európe. Základné princípy sú nasledovné:
• paličkami sa neťuká o stôl, riad ani jednu paličkou o druhú
• sústo treba vybrať ešte pred ponorením paličiek do nádoby, jedlo sa paličkami neprehrabuje ani nemieša
• sústa sa odoberajú zhora a sústo, ktorého ste sa paličkami dotkli aj naberte
• jedálenské paličky sa neolizujú
• je nevychované ukazovať paličkami okolo seba
• paličky sa nepoužívajú na priťahovanie nádob
• držanie paličiek v pästi je chápané ako výhražné gesto
• zapichovanie paličiek do ryže je hrubá nezdvorilosť – týmto spôsobom sa ryža obetuje zosnulým
• prekladanie jedla iným osobám vlastnými palicami je tabu, toto gesto je vyhradené iba pre prenášanie kostí po kremácii pozostalým

Čínska etiketa:
• konce paličiek musia vždy smerovať nadol
• paličky sa držia tak, aby dlaň smerovala vždy nadol, ukazovať dlane je nezdvorilé
• je prípustné (a zdvorilé) pomôcť paličkami nabrať porciu osobe, pre ktorú je to ťažké
• po skončení jedenia sa paličky pokladajú spoločne cez misku, konce smerujú vľavo

1 thought on “Japonské a čínske jedálenské paličky a etiketa”

Comments are closed.