Životopis 1. – Hlavné zásady pri písaní životopisu – CV

Text musí byť štruktúrovaný a nemalo by ho byť na viac ako dvoch strán, ale s malým rozsahom to nepreháňajte! Nevynechávajte žiadne pracovné skúsenosti či pozície.

Bez chyby
Je jasné, že v životopise nesmú byť pravopisné chyby. Aj štylisticky musí byť vaše CV v poriadku – nie sú prípustné žiadne hovorové výrazy, zato je žiaduce profesionálna terminológia alebo skratky, ktoré sú dôkazom, že sa v odbore vyznáte.

Musia zaujať na prvý pohľad
Nie ste jediní, kto sa o miesto uchádza, ale ako jediní ho chcete získať. Dbajte preto na prehľadnosť a grafickú úpravu životopisu. Môžete zvoliť netradičnú grafiku aj fonty, ak zachováte vkusnosť a čistotu štýlu.

Pravdu a nič než pravdu
Veľa ľudí podlieha nutkaniu si svoje CV trochu „vylepšiť“: tu poopraviť letopočet nástupu do práce, tu niektoré zamestnania vynechať … A rázom tu je životopis úplne odlišný od toho, ktorý personálna agentúra alebo firma dostala od toho istého uchádzača pred niekoľkými mesiacmi. Ak si toho personalista všimne, hodnotí to ako neseriózne správanie.

Tip: Dajte svoje CV prečítať známym. Môžu odhaliť to, čo vy nevidíte, a upozorniť vás na nejasnosti či nevhodnú formuláciu.

Ako vylepšiť vaše CV

1.Používejte kľúčové slová – terminológiu daného odboru, odborné výrazy, zavedené skratky. Je to signál pre personalistu, že sa v odbore vyznáte. I keď pre vás firma teraz treba miesto nemá, je pravdepodobné, že si vaše CV uložia do databázy, a až bude niekoho s podobným profilom potrebovať, bude ho v databáze hľadať práve pomocou kľúčových slov.

2.Keď popisujete svoju pracovnú náplň, miesto otrepaných formulácií „zodpovednosť za“ alebo „hlavné povinnosti“ napíšte konkrétne, čo ste skutočne robili, čo ste dosiahli, na čom ste pracovali a s akým výsledkom.

3.Vynechte frázu „Referencie sú k dispozícii na požiadanie“. Že referencie v prípade potreby poskytnete, sa predpokladá.

4.Nepoužívejte zarovnávanie textu z oboch strán. Ponechajte text zarovnaný iba zľava, inak sa medzi slovami tvoria neprirodzené medzery a nevyzerá to dobre.

5.Vytvorte CV čo najprehľadnejšie. Personalista venuje najprv vášmu CV zbežný pohľad v dĺžke maximálne 20 sekúnd; niektorému personalistovi dokonca podľa výskumu stačia 3 sekundy. Za tú dobu by mal dôjsť k názoru, že vaše CV stojí za bližšie preštudovanie!

6. Ak máte dlhšiu prax, zamerajte sa len na posledných 15 rokov. Pracovné skúsenosti z doby dávno minulej nemajú takú váhu. Zostručnite tak svoje CV a odvediete pozornosť aj od svojho veku. Či chceme alebo nie, vyšší vek môže aj napriek antidiskriminačných zákonov byť diskriminačným faktorom.

7.Do CV patrí iba najvyššie dosiahnuté vzdelanie, základnú školu rozhodne nespomínajte!

8.V CV neuvádzajte svoju výšku, váhu, náboženské vyznanie ani politickú orientáciu. Nie je tiež nutné popisovať dôvody odchodov z jednotlivých zamestnaní, písať mená nadriadených, adresy zamestnávateľov, výške platov. Nemusíte prikladať ani svoju fotografiu. O svojich hobby sa zmieňte iba v prípade, že majú nejakú zreteľnú súvislosť s danou pracovnou pozíciu.

Pre absolventov a pre tých, ktorým chýba prax

Maximalizujte množstvo informácií, ktoré popisujú vaše praktické skúsenosti získané počas obdobia štúdia.

Spomeňte si na triedne projekty, seminárne práce, absolvované praxe, školské výskumy.

Uveďte štúdium v zahraničí, špeciálne vzdelávacie programy, odborné prezentácie. Rozveď svoju diplomovú prácu.

Zmieňte ocenenia v školskej alebo odbornej súťaži, za výborné študijné výsledky a pod

Nevynechajte pôsobenie v školskom výbore alebo podiel na výučbe študentov či podobné činnosti