Golf a etiketa I.

golfGolfová etiketa v praxi
Golf nie je hokej, ani futbal a má veľmi špecifické normy správania. Určite sa vám oplatí prečítať si základy golfové etikety, pretože potom sa budete cítiť na ihrisku istejšie a viac sa budete môcť venovať samotnej golfovej hre.

Hlavné je pre vás to, že je potrebné sa riadiť zdravým rozumom a základmi slušného správania, čo sú hlavné predpoklady pre dodržiavanie etických noriem, o ktorých ani neviete.

Golf vyžaduje veľa sústredenia a ak sa snažíte patovat alebo trafiť loptičku na fervej, bude to oveľa zložitejšie, ak niekto hlasno komentuje svoje alebo cudzie údery a chová sa akýmkoľvek spôsobom rušivo.

Ticho a pokoj pri golfe
Na golfovom ihrisku je potrebné správať sa ticho. Golf si vyžaduje veľa koncentrácie a hoci svojimi komentármi neobťažujete ľudí vo vašej skupine, na ihrisku okolo sú ďalší ľudia, ktorých to môže úplne oprávnene rušiť aj keď je váš vtip akokoľvek dobrý.

Princíp je teda nehovoriť hlasno a radšej svižne chodiť ako behať poklusom. Je tu na mieste zmieniť sa aj o sebaovládaní, ktoré je dôležité predovšetkým pre ostatných hráčov a nielen pre vás. Ak budete svoju nespokojnosť (to bude bohužiaľ spočiatku častejší prípad) alebo spokojnosť dávať príliš hlasno najavo a u toho gestikulovať a mlátiť golfovými palicami, v koncentrácii ostatných hráčov to naozaj nepomôže a obľubu si tým nezískate.

Bezpečnosť na golfovom ihrisku
Rana golfovou palicou alebo loptičkou nemusí vždy skončiť dobre. Preto nešvihajte nikdy proti inej osobe (odletieť môžu totiž nielen kamienky a hlina s trávou, ale dokonca aj vaša golfová palica). Ak letí po odpale golfová loptičku smerom, kde môžete niekoho ohroziť, okamžite kričte FÓR a nie bacha. Rozhodne nezostávajte ticho. Toto je naozaj tá pravá chvíľa, kedy na ihrisku môžete beztrestne revať (trestné je tu naopak byť ticho a hrať mŕtveho chrobáka).

Jazda vozíkom po golfovom ihrisku
Princíp je jazdiť nie príliš rýchlo a sledovať pozorne okolie, aby nedošlo ku kolíziám. Golfové kluby majú rôzne pravidlá používania vozíkov pri rôznych poveternostných podmienkach aj z rôznych iných dôvodov.

Riaďte sa pravidlami použitia vozíkov ako sú:
jazdite len po cestách – toto je pravidlo, ktoré ihriská obzvlášť vyžadujú, keď je mokrý povrch a nechcú, aby im motoristické vozíky svojimi kolesami zničili Fairwayový trávnik.

Pravidlo 90 stupňov:
toto pravidlo vyžaduje, aby ste zostali na ceste, kým nie ste u svojej loptičky (v 90-stupňovom uhle). Až potom môžete zísť z cesty a ísť priamo ku svojej loptičke. Po odpale choďte priamo po ceste. Dodržiavanie tohto pravidla znižuje poškodzovanie trávnika, aj keď Vám dovoľuje prísť až k loptičke.

Nikdy a za každých okolností nejazdite s vozíkmi (motorovými i nemotorovými) na greeny a odpaliská. Často sú na golfových ihriskách ukazovatele, kde si máte vozíky zaparkovať, preto ich nasledujte. Za každou jamkou je ukazovateľ na ďalšie odpalisko (next tee), preto pre zrýchlenie hry a rýchle opustenie dohranej jamky, parkujte v smere týchto ciest.

Hrajte svižne a vhodne využívajte čas na golfovom ihrisku
Ak golfisti musia čakať príliš dlho medzi jednotlivými odpalmi, začnú byť netrpezliví, strácajú koncentráciu a začnú im tuhnúť svaly.

Tu je niekoľko pravidiel, aby ste udržali správnu rýchlosť hry:
Nečakajte, až na vás príde rad a rozmýšľajte s predstihom, kým odpaľuje iný hráč, akú golfovú palicu použijete, či pôjdete cez vodu, alebo okolo – proste buďte pripravení.

Ako náhle dôjdete ku greenu, zistite, ktorým smerom pôjdete na ďalšie odpalisko a nechajte vaše golfové palice na tejto strane greenu.

Vozík golfKeď sa premiestňujete motorizovaným vozíkom:
ak jeden hráč je na jednej strane fairwaye a ďalší hráč na druhej, nechajte jednému hráčovi pár golfových palíc a choďte k tomu druhému.

Sledujte flajt pred Vami. Keď opúšťajú green, mali by ste byť pripravení odpaľovať. Nestarajte sa o vzdialenosť od skupiny za vami a nerobte si starosti, že Vás dobehnú. Hrajte hneď, ako náhle ste pripravení, kedykoľvek je to možné. Ak ste dohnaný skupinou za vami, nechajte sa predbehnúť. Dostane sa vám poďakovanie a želania peknej hry.

Ak nehráte na golfovom turnaji alebo inej oficiálnej akcii, môžete hrať „ready golf“, tzn. hráč, ktorý je pripravený hrať, by mal hrať, aj keď nie je najďalej od greenu.

Dohodnite sa s hráčmi v skupine, že budete hrať ready golf, kedykoľvek to bude mať zmysel. Takto si ostatní nebudú myslieť, že neviete pravidlá a je zdvorilé im oznámiť, že budete hrať ready golf. Významne to urýchli vašu hru, ale pred svojim odpalom sa uistite, že každý vo vašej skupine vie, že sa chystáte odpáliť a Vy viete, kde každý zo skupiny stojí. Iste nechcete trafiť niekoho, kto nedáva pozor, alebo dokonca trafiť niekoľko ľudí naraz.

Zvlnenie greenu môžete sledovať v čase, keď iní patujú, takže keď príde rad na vás, vy už ste pripravení.

Cvičný green
Cvičný green sa líši od toho na ihrisku, ale golfová etiketa je rovnaká. Je tu niekoľko jamiek na jednom greene, aby sa sem vošlo viac golfistov naraz.

Môže byť zaplnený, ale nie je dôvod na to, prečo by nemohol byť uspokojivo zdieľaný všetkými. Nebude pre vás žiadnym prekvapením, že hluk tu opäť nie je vítaný.

Viac ako jedna osoba môže patovat do jednej jamky. Avšak je nevhodné blokovať jamku, na ktorú nehráte. Potom, čo ste si zobrali loptičku z jamky, odíďte dostatočne ďaleko od jamky, ktorú ste práve dohrali, aby ďalší mali voľnú dráhu patu.

Jeden nevšímajúci golfista môže blokovať aj tri jamky naraz. Aj zaplnený green má ešte veľa voľného miesta. Prejdite si na miesto, kde nie je žiadna jamka a môžete v pokoji na nejakú voľnú jamku patovať.

Cvičte krátke paty alebo patujte s viacerými loptičkami.

Golfové kluby väčšinou jamky na ihrisku i na cvičnom greene presúvajú, aby ste si mohli vyskúšať každý deň iný pat. Nebojte sa skúšať aj dlhé paty, ak je green voľný. Ak je masovosť, zdvorilosť by vás mala donútiť hrať kratšie paty.

V každom prípade patujte, pretože to je najčastejšia činnosť pri golfe a tam sa v konečnom zúčtovaní zbierajú body.

ZDROJ:  www.golf-start.cz