Alkohol na pracovisku a prečo tam nepatrí

Oslavujete na pracovisku kde čo? Narodeniny, sviatky i návraty z dovoleniek? Začínajú sa vám takéto oslavy pomaly znechucovať a ľutujete premárnený čas? Ale čo keď je iniciátorom váš nadriadený a oslavy komentuje slovami: „Dobrá nálada tmelí kolektív.“

K oslavám vás nikto nemôže nútiť
Zákonník práce jasne hovorí, že požívanie alkoholu na pracovisku je hrubým porušením pracovnej disciplíny a ak sa ho zamestnanec dopustí, môže byť okamžite prepustený. „Ak však nadriadený oznámi, že sa to dnes vo firme zapichne o druhej miesto o štvrtej, aby sa mohlo oslavovať, je to vlastne oficiálne ukončenie pracovného času. Už tým pádom ide o voľný čas každého zamestnanca. Šéf samozrejme nemôže nikoho nútiť, aby vo svojom voľnom čase s ostatnými popíjal.

Ak je šéf ochotný ukrojiť na oslavy aj časť pracovného času, nie je divu, že väčšina neprotestuje. Popíjanie a reptanie však zdržuje od práce. Tá sa potom môže hromadiť a jedno také posedenie je veľakrát potrebné nahradiť ďalší deň po pracovnej dobe. Čas strávený s kolegami a predĺženie pracovnej doby však nemusí každému vyhovovať. Lenže nie každý nájde odvahu postaviť sa svojmu nadriadenému. Ak sa neozve, jeho nespokojnosť sa časom premietne do celkového prežívania vzťahov vo firme.

Nebojte sa odmietnuť
Ostravská psychologička Ľudmila Mrtvicová odporúča, aby sa dotyčný nebál ozvať len preto, že si proti sebe niekoho poštve. Ak nie ste schopní nájsť odvahu a účasť na oslavách šéfovi odmietnuť priamo, skúste to diplomaticky. Začať môžete pozitívne. „Najprv môžete poznamenať, že vás práca baví a to, čo robíte, robíte rád, Vedúcemu môžete povedať, že oslavy rešpektujete, ale osobne vám nevyhovujú a môžete potrebné dodať, že vám alkohol nerobí dobre,“ radí psychologička.

Oslavy radšej v reštaurácii
Ak sa rozhodnete oslavovať s kolegami nejaké výročie, je vždy lepšie sa premiestniť do nejakej reštaurácie. Presvedčte ostatných, že sa v určitej reštaurácii dobre varia alebo tam majú výborné víno a že bude príjemnejšie stráviť oslavu mimo pracovného prostredia. U nadriadeného možno apelovať na to, že v reštaurácii nehrozí, že podnapitý zamestnanec poškodí kancelárske vybavenia.

Pracovné oslavy totiž nemusia skončiť len pohárom rozliatym na klávesnici počítača alebo dokumenty opatlanými od chlebíčkov. Zamestnanec posilnený alkoholom môže  zakopnúť, rozbiť si čelo a žiadať odškodnenie za pracovný úraz. „O pracovný úraz by šlo v prípade, ak by sa pracovník zranil napríklad cestou domov z práce v areáli firmy. Ale musel by byť triezvy.

Ak by si na pracovisku ublížil v alkoholovom opojení, má smolu. Na to si poisťovne dávajú dobrý pozor a určite by sa bránili vyplatenia odškodného. Pre tých, ktorí idú s kolegami sláviť len preto, aby neboli považovaní za čierne ovce, je ľahšie sa po pol hodine zdvihnúť a z reštaurácie pod nejakou zámienkou odísť.

ZDROJ: http://www.idnes.cz   AUTOR: Olga Gartnerová

FOTO: www.bigfoto.com