Ako jednať s ľuďmi?

Každý manažér sa niekedy stretne s problémom riadenia problémových ľudí, či už to sú zamestnanci, kolegovia alebo klienti. Výkonná riaditeľka britskej manažérske profesijné organizácie Chartered Management Institute Ruth Spellmanová radí tento problém neprehliadať a postaviť sa mu čelom pomocou nasledujúcich desiatich krokov:

1. Pripravte sa na emócie

Emócie sú prirodzené. Ak si nie ste istí tým, ako riadiť bežné emócie druhých (plač, hnev, skleslosť apod.), pripravte si stratégiu pre každú z nich.

2. Neberte si nič osobne ani nebuďte osobný

Ťažké pracovné situácie sa väčšinou netýkajú osobných záležitostí, ale konkrétnych situácií.

3. Počúvajte, prejavte pochopenie a konajte

To, čo druhá strana hovorí, je veľmi dôležité. Venujte tomu pozornosť a dajte najavo, že chápete jej pocity. Ak sa však konverzácia bude točiť stále dokola, je na vás, aby ste zasiahli.

4. Prevezmite ťažobu na seba

Zložití ľudia sa väčšinou príliš zameriavajú na seba a svoje pocity. Potom je potrebné, aby ste konverzáciu prevzali vy. Urobiť tak môžete napríklad pomocou obratu, ktorým sa opýta, či ste správne rozumeli povedanému.

5. Nejednajte za ostatných

Umožnite ostatným, aby stiahli svoje pripomienky, ospravedlnili sa alebo zmenili svoj názor bez toho, aby cítili ujmu na svojej dôstojnosti.

6. Pochopte, čím prechádzajú

Snažte sa odhaliť, aké stresy a problémy musia dotknutí riešiť. Predstavte si seba na ich mieste.

7. Vždy zvážte kultúrne rozdiely

Rôzne kultúry sa rôzne vyjadrujú. Než teda dôjdete k zlému záveru, premýšľajte o kultúrnych rozdieloch.

8. Urobte prestávku – zmeňte reč tela

Keď sa veci dostanú do prílišného varu, máme tendenciu sústrediť sa len na jeden pocit a zotrvávať v jednej telesnej pozícii. Zmena tejto pozície zmení aj naše uvažovanie. Urobte si preto prestávku, prejdite sa, zájdite na kávu.

9. Buďte si vedomí pravidiel svojej organizácie

Manažér v každej firme je vedľa svojej výkonnosti posudzovaný aj podľa toho, ako dokáže jednať s ostatnými a dostať z nich to najlepšie v rámci formálnych i neformálnych pravidiel, ktoré tvoria kultúru firmy.

10. Zostaňte pozitívny, pokojný a rozumný

Nedokážete vyriešiť všetko ku spokojnosti všetkých. Ak sú však v hre emócie, mali by ste sa uistiť, že tieto situácie zvládnete najlepším možným spôsobom – pozitívne, v pokoji a s rozumným uvažovaním.

Zdroj: www.jobs.cz