Zasadací poriadok

Zasadací poriadok

V zasadacom poriadku platí to, čo v iných situáciách, kde je potrebné rozlišovať  osoby podľa spoločenskej významnosti.

 Zasadací poriadok hostiteľ tvorí rovnako ako pri štyroch, tak aj pri päťdesiatich hosťoch. Ak sa nedajú dodržať všetky pravidlá zasadacieho poriadku, riešime ich kompromisom a uprednostníme jedno kritérium pred druhým.

Dôležité je nevytvárať izolované skupiny. Hostí by sme mali čo najviac premiešať, starších s mladými, mužov so ženami, cudzincov s domácimi. Ľudia, ktorí sa poznajú či už z práce alebo zo súkromia by spolu sedieť nemali. Takže zmyslom spoločenského stolovania je spoznávať nových ľudí. Ani manželia nesedia spolu. Proste ide o to, aby sa nevytvárali mini skupinky, v ktorých sa bude preberať téma blízka len jednej skupinke.

Spoločensky významnejšie osoby sedia chrbtom k stene s pohľadom do miestnosti. Ak to nemôžeme dodržať, usadíme túto osobu oproti oknu. Ďalšie kritérium je, že hostiteľ sedí oproti vstupným dverám.

Najčestnejšie miesto pre ženu je po pravici hostiteľa a pre muža miesto po pravici hostiteľky. Hostiteľka a hostiteľ sedia oproti sebe. Druhé najčestnejšie miesto je po ľavici hostiteľa. Tretie miesto je opäť po pravici hostiteľa, štvrté je opäť po ľavici atď. Takže čím bližšie sedí hosť pri hostiteľovi, tým je významnejší.

Ženy by nemali sedieť na konci stola. Malé deti sedia s matkou, alebo s otcom. Staršie deti  sú v pozícii najnižšej spoločenskej významnosti.

Hostiteľský pár sedí buď spolu a vedľa seba zasadajú ľudia podľa významnosti, alebo oproti seba a zase a hosť podľa významnosti zasadá z pravej najvýznamnejší, druhý z ľavej strany atď.

Neprišiel hosť, alebo prišiel niekto navyše

Pri stole by nemalo ostať žiadne miesto voľné. Miesto vedľa hostiteľa by nesmie ostať voľné v žiadnom prípade. Hostiteľ by mal mať vždy niekoho v zálohe, koho by usadil vedľa seba.

Aj asistentka môže nahradiť chýbajúce miesto, alebo niekto z protokolu. Inak je nutné poposúvať menovky.

Horšia situácia vzniká a významný hosť príde s „nepozvanou – neočakávanou“ manželkou, alebo partnerkou. Ak je to významná osoba, partnerku domov poslať nemôžeme. Musíme jej vytvoriť miesto pri stole. V reštaurácii sa to zachrániť dá, ale pri slávnostnom stole je to vylúčené. Tu neostáva nič iné iba požiadať niekoho z hostiteľskej strany, o kom vieme že sa neurazí, aby sa vzdal večere a odišiel domov.