Vzájomné vzťahy a pravidlá etikety v rodinnom kruhu

Vzťah k spoločenskej etikete už od útleho detstva Nielen v spoločnosti platia pravidlá správneho odievania alebo stolovanie. Snažme sa uvoľnenými pravidlami si spríjemniť vzťahy doma, teda v rodinnom kruhu. Neplatí, že čo nevidí verejnosť, nie je nijak regulované. Rodičia by mali byť deťom vzorom. O to ľahšie a spontánnejšie budú deti reagovať na spoločenskú etiketu v živote a spoločnosti. Deti … Continue reading „Vzájomné vzťahy a pravidlá etikety v rodinnom kruhu“