Lúčime sa so zamestnancom a kolegom

Zamestnanec odchádza z firmy buď na vlastnú žiadosť, alebo na základe rozhodnutia manažmentu. Ak odchádza zamestnanec z firmy na žiadosť  vedenia firmy, dotyčný sa nesmie o tom dozvedieť od nikoho iného ako od nadriadeného. Aj výpoveď by mala mať svoju úroveň etikety. Nadriadený by dotyčného mal zavolať k sebe do kancelárie a zdôvodniť jeho výpoveď. Popri odstupnom pre zamestnanca, poteší … Continue reading „Lúčime sa so zamestnancom a kolegom“