História etikety

Etiketa je aj súbor historicky vytváraných a tradíciou ustálených pravidiel správania sa. Od počiatku ľudskej civilizácie bol človek tvor spoločenský a musel rešpektovať spoločenské normy. Od nepamäti si vytváral rituály – svadobné, pohrebné, bojové, obchodné – a ich nedodržiavanie viedlo k vylúčeniu neprispôsobivého jedinca z kmeňa alebo spoločenstva. Etiketa sa vyvíja tak, ako sa vyvíja … Continue reading „História etikety“