E-mail síce nenahrádza písaný dopis, ale zaslúži si rovnaké dodržiavanie etikety

Úradný e-mail by mal byť na rozdiel od SMS správy zdvorilý a podobne koncipovaný ako dopis. Nesmie chýbať zdvorilé oslovenie, úvod. Na konci rozlúčenie a podpis s vizitkou. Vizitka musí obsahovať adresu a telefonický kontakt, poprípade iné údaje. V práci sa medzi kolegami alebo priateľmi používa už uvoľnenejšia forma dopisovania. Na e-mailu je veľmi dôležitá … Continue reading „E-mail síce nenahrádza písaný dopis, ale zaslúži si rovnaké dodržiavanie etikety“