Cestovanie a etiketa

Verejnou dopravou a kontakt s ľuďmi Pri nastupovaní a vystupovaní z verejných dopravných prostriedkov (vlak, autobus, metro) majú vždy prednosť tí ktorí vystupujú, potom sa nastupuje. Pri nastupovaní a vystupovaní berieme ohľad na matky z deťmi, starších alebo hendikepovaných ľudí. Do dopravného prostriedku nastupuje prvá žena. Za ňou ide hneď muž aby jej mohol robiť … Continue reading „Cestovanie a etiketa“