Zvyky a spoločenská etiketa v Brazílii

História osídlenia Brazília je spojená s osídlením celého amerického kontinentu cez Beringovu úžinu z Ázie okolo 9.tisíciletí pred n. letopočtom.  Pôvodné osídlenie, tesne pred príchodom Európanov do Ameriky, bolo zložené z indiánskych kmeňov Aravakov, Tupí, Karibov a ďalších skupín, ktoré migrovali do Brazílie z oblasti Mexického zálivu v 10. – 13.stor. n. letopočtu. Okolo roku … Continue reading „Zvyky a spoločenská etiketa v Brazílii“