Reč tela neklame

DEU WAHL FDP WESTERWELLEAko často sa dostávate do situácií, keď vám druhí povedia niečo, čo vôbec nekorešponduje s ich následným konaním? Koľkokrát ste už počuli alebo sami povedali niečo, čo ste v tej chvíli vôbec tak necítili? Už je to raz tak. Slová sú zradné. Dokážeme nimi mnohé. Vyjadriť radosť, šťastie, lásku, sklamanie, smútok, hnev, ale aj dokonale zamaskovať svoje pravé pocity a presvedčiť druhého o niečom, čo nemá s pravdou nič spoločné.

Máte pred sebou prvé rande so sympatickým mužom. Večer s ním prebehol v podstate hladko. Veď nič z toho, čo vám povedal nenasvedčovalo tomu, že by nemal záujem o ďalšie stretnutie s vami. Avšak jeho číslo na displeji vášho telefónu ste už viac nevideli. Keby ste si všímali reč jeho tela viac ako jeho slová, tak ste si mohli prečítať jeho úmysly skôr, ako sa vás o nich snažil presvedčiť verbálne.

Odhaľte ho pomocou reči tela
Neexistuje snáď dôveryhodnejší indikátor pravdy ako je reč tela. Ani chronický klamár nedokáže pri najväčšej snahe vedome ovládať mimovoľné pohyby tela, ktoré ho usvedčia.
Človeka, ktorý má o vás skutočne záujem a ste pre neho atraktívna môžete odhaliť podľa toho, že keď ste jeho v blízkosti špičky nôh smeruje vždy k vám, aj v prípade, že zvyšok jeho tela nie je priamo otočený k vám. Takisto ak kráčate vedľa seba po chodníku, vzdialenosť medzi vami je veľmi tesná, pretože sa snaží, čo najviac dostať do vašej blízkosti.

Na čo si treba dávať pozor:

  • uvoľnené držanie tela, otvorené dlane a pevný pohľad znamenajú: „som pripravený načúvať a ústretovo prijímať tvoje posolstvo“
  • obracanie sa ramenom alebo bokom signalizuje: „tvoje posolstvo odmietam“
  • zložené ruky pred hrudníkom naznačujú kŕčovitosť a neistotu, gestá pod pásom zásadne vysielajú negatívne signály
  • reč tala 3rozkročené nohy poukazujú na bojovnosť
  • ak sa niekto častejšie prehrabuje rukami vo vlasoch, prezrádza nervozitu
  • kto pri rozhovore rukami tvorí striešku zo skĺbených prstov, naznačuje, že nestrpí nijaký odpor
  • keď hovoríte, nedotýkajte sa nosa, úst alebo brady; znamená to rozpačitosť

Skúste si na ostatných všímať viac neverbálne prejavy ako to, čo hovoria a môžete sa spoľahnúť, že sa vám podarí ich úmysly dekódovať oveľa presnejšie rýchlejšie. Reč tela nikdy neklame.

Už ste niekedy odhalili niekoho pomocou gest a reči tela? Alebo sa to stalo Vám? Prichytil Vás niekto kvôli výrečným gestám keď ste nehovorili pravdu, alebo niečo predstierali?

Zdroj: WANDA.SK – Reč tela neklame – 29.09.2007 – Sunny