Životopis 4. – Príklady sprievodných listov k životopisu – odpoveď na inzerát

Odpoveď na inzerát – variant 1

Pán Peter Kováč
Všeobecná úverová, a.s.
Pražská 49
Bratislava

Vážený pán Kováč,

som „všestranný konzultant“, ktorého hľadáte vo vašom inzeráte v dnešných Ranných novinách. Som konzultant s rozmanitými skúsenosťami a so schopnosťou adaptácie, keď je treba. Mám silnú konzultačnú prax a veľmi dobré počítačové znalosti, ako požadujete.

Teraz pracujem u prestížnej konzultačnej spoločnosti. Zo svojich projektov, ktoré som realizoval, môžem poskytnúť dobré referencie. Z vášho inzerátu som získal dojem, že pozícia u vás je veľmi podobná tej, na ktorej pracujem.

Navyše k schopnostiam, ktoré uvádzam vo svojom životopise, ako je plánovanie, organizácia a riadenie, by som ešte rád spomenul, že mám certifikát z kurzu Project Manager usporiadaného prestížnym Management Institute.

Kontaktujte ma, prosím, na telefónnom čísle alebo na mojej súkromnej emailovej adrese.

Ďakujem za čas a posúdenie mojej žiadosti.

S pozdravom
Karol Sej
Hrachová 58
Zvolen
Tel.: 656565656
e-mail: …… ma-il.com 
 
Poznámky a tipy:
• Úvod z ukážky zaujme adresáta hneď v prvých sekundách a pravdepodobne ho prinúti k prečítaniu celého listu aj CV.
• List je pomerne stručný, pritom však správne reaguje na požiadavky uvedené v inzeráte. Uvádza, čo má kandidát „navyše“. Ubezpečuje, že pozná prácu, ktorú by mal zastávať. Nenásilnou formou ponúka referencie.

 

Odpoveď na inzerát – variant 2

Pán Peter Kováč
Všeobecná úverová, a.s.
Pražská 49
BratislavaVec:

 Odpoveď na inzerát

Vážený pán Kováč,

čítal som Váš inzerát na pozíciu výkonného riaditeľa divízie, ktorý ma zaujal, nakoľko Vaše požiadavky zodpovedajú môjmu profesionálnemu profilu, vzdelaniu a pracovným skúsenostiam.

Priložené CV Vám poskytne prehľad o mojich pracovných výkonoch. Tu Vám predkladám porovnanie niektorých Vašich špecifických požiadaviek na pozíciu s mojimi schopnosťami. 

Požadujete:

schopnosť koordinovať prácu tímu

schopnosť strategického plánovania, rozvoja, implementácie nových programov a operatívneho riadenia pri dosahovaní cieľov 

analytické zručnosti

schopnosť rozhodovať a riešiť problémy

znalosť finančného a personálneho manažmentu

komunikačné zručnosti, schopnosť jednať s ľuďmi

Ponúkam:

skúsenosť s riadením 25členného tímu

skúsenosť s prípravou a zavedením novej stratégie riadenia zákazníckych požiadaviek 
 
úspešné riešenie zlepšenia efektivity práce oddelenia: analýza problému, návrh opatrení a ich zavedenie

úspech pri riešení množstva interných problémov fungovania oddelenia, redukcie personálu, zavedenia nových procesov a kontrol

skúsenosti v obidvoch oblastiach, zodpovednosť za rozpočet oddelenia a kompletné personálne riadenie
 
preukázateľná skúsenosť s vedením prezentácií, vystupovanie na konferenciách, skúsenosť s rokovaním s ľuďmi na rôznych úrovniach riadenia

 
Ako vidíte, moje skúsenosti a vedomosti presne zodpovedajú vašim požiadavkám, domnievam sa preto, že som pravým človekom na pozíciu „výkonný riaditeľ divízie“.
  
Dovolím si Vás kontaktovať a dohovoriť si s Vami interview. Neváhajte ma kontaktovať kedykoľvek na uvedenom telefónnom čísle alebo e-mailovej adrese. Teším sa na naše stretnutie.

Ďakujem za Váš čas.

S pozdravom
Karol Sej
Hrachová 58
Zvolen
tel: 656565656
e-mail: …. ma-il.com

  
Poznámky a tipy:
• Toto je veľmi neobvyklý spôsob spracovania sprievodného listu. Zaujme už svojím grafickým usporiadaním do dvoch stĺpcov. Uľahčuje personalistovi časť jeho práce. Prehľadne upozorňuje na to, ako dobre a bez zvyšku sa zhodujú požiadavky firmy s tým, čo uchádzač ponúka.
• Záver listu je veľmi odvážny. Uchádzač informuje o tom, že bude personalistu sám kontaktovať. Môže si to dovoliť, pretože veľmi presvedčivým spôsobom predviedol, že sa na danú pozíciu hodí.