Životopis 7. – Príklad sprievodného listu k životopisu – Referenčný sprievodný list

Referenčný sprievodný list k životopisu

Pán Peter Kováč
Agentura, a.s.
Pražská 49
Bratislava

Vážený pán Kováč,

pani Jana Veselá, výkonná riaditeľka agentúry Eleanora mi odporučila, aby som Vás kontaktoval vo veci otvorenej pozície PR Špecialista u vašej spoločnosti.

Ako redaktor Závažných listov som rozvinul svoj novinársky talent a skúsenosti. Kolektív Závažných listov je úzky, preto som mal možnosť sa naučiť aj redakčné formátovanie, tvorbu konceptov, korektúry, preniknúť do vydavateľských aktivít a poznať dohľad nad výrobou.

Vďaka mojej súčasnej pozícii v spoločnosti Peter & Peter mám široký prehľad v oblasti komunikačných aktivít, od tvorby tlačových správ po prípravu obsahu direct mail kampaní.

Som vysoko motivovaný a to bolo u predchádzajúcich zamestnávateľov cenené rýchlym profesijným postupom a rýchlym prideľovaním väčších právomocí a zodpovedností. Z pozície asistenta vydavateľa som v priebehu iba piatich mesiacov postúpil na post samostatného redaktora.

Veľmi rád s Vami budem hovoriť o možnostiach, ako by som mohol byť prospešný vašej spoločnosti.

S pozdravom
Karol Sej
Hrachová 58
Zvolen
Tel.: 656565656
e-mail: …… ma-il.com

Poznámky a tipy:
• Zmienka o osobe, ktorá vám odporučila kontaktovať túto spoločnosť, je zásadný. Čím „významnejší“ človek je zmienený, tým väčšia je pochopiteľne vaša šanca na úspech. Jeho meno je potrebné uviesť hneď na začiatku, aby ste si boli istí, že si ho adresát prečíta.
• Opäť je potrebné poukázať na svoje prednosti a skúsenosti a tiež na to, čím môžete byť pre firmu prínosom.
• Dobrá je aj zmienka o tom, ako ste boli hodnotení skoršími zamestnávateľmi.