Životopis 6. – Príklad sprievodného listu k životopisu – nevyžiadaný sprievodný list

Nevyžiadaný sprievodný list k životopisu

Pán Peter Kováč
Všeobecná marketingová, a.s.
Pražská 49
Bratislava

Vec: Záujem o pracovnú pozíciu

Vážený pán Kováč,

marketingové spoločnosti teraz zvyšujú nároky na svojich zamestnancov, lebo konkurenčná situácia na trhu je veľmi tvrdá. Preto potrebujú iba vzdelaných a skúsených profesionálov.

Mám veľké skúsenosti v oblasti marketingového výskumu. Som autorom mnohých článkov o zlepšovaní účinnosti nástrojov marketingového výskumu publikovaných v renomovaných odborných médiách. Môžem vám teda poskytnúť hodnotnú pomoc pri napĺňaní cieľov vašej firmy, pri realizácii kľúčových projektov a zdokonaľovanie vašich marketingových nástrojov.

V decembri dokončím svoju dizertačnú prácu a rád by som zúročil svoje doterajšie skúsenosti aj vzdelanie v oblasti marketingového výskumu v prestížnej marketingovej spoločnosti.

Domnievam sa, že môj potenciál je pre vás použiteľný a prínosný, a preto si dovolím Vás kontaktovať pre dohodnutie osobného pohovoru.

Ďakujem za pozornosť.

S pozdravom
Karol Sej
Hrachová 58
Zvolen
Tel.: 656565656
e-mail: …… ma-il.com

Poznámky a tipy:
• Toto je spôsob, ako zaujať firmu, ktorá síce momentálne nikoho ako vy nehľadá, ale vy si ste istí, že práve pre ňu chcete pracovať. V liste sú kľúčové informácie o tom, čím môžete byť firme prospešní a prečo.
• Aby ste mali istotu, že budete môcť so zástupcom spoločnosti