Prekážky úspešnej tímovej komunikácie

Tímy, ktoré dokážu efektívne komunikovať, dosahujú lepšie výsledky. Spolupráca a zdieľanie informácií navyše uľahčuje rozhodovanie. Napomáha aj k lepšej pracovnej atmosfére, a teda aj znižovaniu fluktuácie. Zamestnanci radšej zostávajú vo firmách, ktoré počúvajú ich  nápady.

V súčasnej dobe máme k dispozícii oveľa viac komunikačných zariadení ako v minulosti. Zároveň sa však od seba vzďaľujeme. Mnoho ľudí pracuje na diaľku a elektronická komunikácia nahrádza osobnú aj v prípadoch, keď to nie je potreba. Keď sa k tomu pridajú neustále zmeny, ktoré nás obklopujú zo všetkých strán, je potrebné vrátiť sa k základom interpersonálnej komunikácie. Článok poukazuje na najčastejšie chyby v tímovej komunikácii.

Neschopnosť komunikovať. Dostupnosť komunikačných kanálov vytvára falošnú predstavu, že vieme viac, ako je tomu v skutočnosti. Vo výsledku potom zabúdame odovzdávať dôležité informácie. Nedostatok informácií však vedie k chybám a potrebe prerábať už vykonanú prácu, zlému rozhodovania, prehliadaniu príležitostí a frustrácii zamestnancov.

Zámerné zadržiavania informácií. Vodca alebo tím môže vedome zadržiavať informácie, pretože ich považuje za „dôverné“. Inokedy tímy nekomunikujú s inými tímami kvôli pocitu lojality k sebe samým. Jednotlivci zase môžu zadržiavať informácie zo strachu, že zdieľaním vedomostí prispejú k svojmu vyhodeniu alebo majú pocit, že by im nebola venovaná pozornosť. Kedykoľvek však dochádza k zadržiavaniu informácií, poškodzuje to efektivitu tímovej komunikácie.

Výber zlého médiá. Mnoho ľudí preferuje e-mail, pretože je najjednoduchšie a najpohodlnejšie. Nie je to však najvhodnejšia forma komunikácie, najmä pre riešenie zložitejších záležitostí. Výber správneho kanála je rozhodujúce pre úspešnú tímovú komunikáciu.

Nezohľadnenie interpersonálnymi vzťahom. Ak nerozmýšľam než začneme hovoriť, môžeme sa nepríjemne dotknúť svojich kolegov. Pozor si treba dávať aj na reč tela, napríklad negúľať očami nad myšlienkami druhých. Neschopnosť vnímať potreby druhých vedie k nedorozumeniam.

ZDROJ: www.jobs.cz   FOTO: www.bigfoto.com