Pracovný obed – Ak je hostiteľom žena

Pracovný obedKedysi nepripadalo do úvahy, aby žena pozývala muža do reštaurácie. Dnes je to úplne bežná vec.

Jej hostiteľské povinnosti sú potom samozrejme rovnaké, aké má hostiteľ – muž. Hostiteľ pozýva, vyberá reštauráciu, príde asi o pätnásť minút skôr na stretnutie a čaká hosťa, jedná s obsluhou a zaplatí účet. Hostiteľ upovedomí personál, že čaká hosťa, personál ho po príchode uvedie k stolu hostiteľa, aby hosť neblúdil po reštaurácii bez povšimnutia.

Je vhodné, aby hostiteľka prenechávala tradičné mužské role hosťovi ( napríklad výber a ochutnávka vína).

Ak hostiteľka vybrala svoju obľúbenú reštauráciu, teda ju aj pozná, môže vojsť prvá a uviesť hosťa k stolu.

Muž musí byť ale džentlmen a pomôcť jej vyzliecť kabát.

Zasadací poriadok sa ani v prípade, že je hostiteľka žena nemení a galantnosť voči žene má prednosť. Ženu muž usadí chrbtom k stene, ak sedia vedľa seba žena sedí po mužovej pravici. Hosť pomáha hostiteľke a zasunie jej stoličku.

Ak nás uvádza k stolu čašník, ide za ním hostiteľka a hosť – muž ide posledný.

Aby sa nestalo, že hostiteľ bude niektorý z chodov jesť sám a hosť sa bude len prizerať, mal by sa hostiteľ tohto chodu vzdať. Napríklad predkrmu, múčnika.

V niektorých reštauráciách majú aj jedálne lístky pre hostí  bez cien, aby nedošlo k rozpakom z cien.

Vhodné je aby hostiteľ naznačil pri výbere jedla čo by odporučil, alebo čo si asi objedná a tým nastaví cenovú hranicu pre hosťa, aby sa neostýchal.

Prvý si objednáva hosť alebo žena, potom hostiteľ alebo muž.

business_lunch - ženaKeďže obedom si chceme získať hosťovu priazeň, celý obed sa snažíme prispôsobiť jemu. Nenútime ho do rôznych jedál, napríklad slimákov, chobotníc alebo alkoholu, keď to odmieta.

Tempo jedenia prispôsobujeme, pozorujeme hosťa, aby sme ukončili chod približne rovnako. Ak sa ale v živej debate pozabudneme a zistíme, že hosť už dojedol a my sme ešte len v polovici, ukrojíme si posledné sústo a chod ukončíme.

V solídnej reštaurácii sa chody servírujú pre oboch súčasne. Použitý riad sa odnáša tiež naraz, až doje posledný.

Ak k pracovnému obedu potrebujeme tlmočníka, nemal by jesť.