Otestujte si vašu úroveň spoločenského správania

Spôsob správania v spoločnosti môže veľmi silno ovplyvniť život každého z vás. Jednoducho preto, že nech sa vám to páči, alebo nie, ste druhými neustále sledovaní.

A to o to viac, čím vyššie postavenie máte. Tomu, že väčšina ľudí vás hodnotí podľa subjektívnych pocitov, sa nedá vyhnúť. Dobrá spoločenská prezentácia vám uľahčí prijatie zo strany druhých ľudí.

Ponúkame jednoduchý test, na ktorom si svoju úroveň spoločenského správania môžete preveriť.

Test

1. Na spoločenskom večierku sa stretnú pán Mazák (riaditeľ divízie) a pán Kráľ (riaditeľ spoločnosti) s pánom nováčikom (podriadený pána Mazáka). Pán Nováček chce predstaviť pánom Mazákovi a Kráľovi svoju manželku. Určte, koho pán Nováček predstaví komu a v akom poradí.
2. Je vhodné dodať pri predstavovaní taktiež nejakú drobnú informáciu o tých, ktorých predstavujeme?
3. Ak sa preruší telefónny hovor, kto volá späť ako prvý?
4. Mladý riaditeľ má vo svojom tíme staršiu podriadenú. Kto komu môže ponúknuť tykanie?
5. Pri rokovaní so zákazníkom si chcete vymeniť vizitku. Kto podáva vizitku ako prvý?
6. Ste riaditeľ a vychádzate z miestnosti. Vo dverách stretnete svoju podriadenú, ktorá vchádza. Kto má prednosť?
7. Ste na oslave narodenín vášho dobrého priateľa. Kedy môžete začať konzumovať jedlo?
8. Kto vyberá miesto na sedenie v reštaurácii – muž, alebo žena?
9.  Môže sa dáma upravovať – napríklad maľovať si pery – pri stole?
10. Ak polievku dojedáte, kam nakláňate tanier?
11. Ak ste dojedol (a), kam položíte použitý látkový obrúsok?
12. Poobedoval (a) ste so svojím zákazníkom. Kto bude platiť?

Správne odpovede

1. Pánov Kráľa a Mazáka svojej žene, následne svoju ženu obom pánom
2. Áno, pre uľahčenie ďalšej prípadnej spoločenskej konverzácie
3. Volajúci – bez ohľadu na organizačné či spoločenské postavenie
4. V pracovnom prostredí je mladší riaditeľ spoločensky významnejší – môže ponúkať tykanie
5. Spoločensky menej významná osoba
6. Medzi dverami neplatí zákon spoločenskej významnosti. Vždy sa chodí najprv von
7. Keď vás vyzve hostiteľka
8. Je to žena
9. Nikdy
10. Ľubovoľne
11. Na stôl na ľavú stranu
12. Ten kto je hostiteľ – ten kto pozval

Poďme si teraz zrekapitulovať niekoľko najzákladnejších pravidiel spoločenského správania a spoločenských schopností. Základom je pravidlo spoločenskej významnosti. V spoločnosti si nie sme všetci rovní. Spoločensky významnejšia osoba má určité výsady a práva. Hierarchia spoločenskej významnosti určuje, že významnejší je

• STARŠÍ ako MLADŠÍ
• ŽENA ako MUŽ
• Nadriadená ako Podriadená
• ZNÁMY, POPULÁRNY, Zaslúžilá OSOBNOSŤ

Oslovenie
Oslovujte len v 5. páde!

Pán Novák, mohli by ste …
 
Pán doktor, …
 
Pri oslovovaní používajte tituly. Existujú tituly pracovné (postavenie v zamestnaní – riaditeľ a pod) a tituly súvisiace so vzdelaním (inžinier, doktor atď.)

Pozdravenie
Spoločensky menej významná osoba zdraví osobu spoločensky významnejšia. Nikdy však neurobíte chybu, keď pozdravíte ako prvý aj vtedy, ak ste v pozícii staršieho, skúsenejšieho, váženejšieho. Na pozdrav odpovedajte aj vtedy, ak vás niekto zdraví už po niekoľkýkrát v rovnaký deň. Nikdy na to neupozorňujte!

Podávanie ruky
Pozor na správne stlačenie – má byť stredne dlhé a stredne silné, energické a úprimné. Prvá podáva ruku vždy osoba spoločensky významnejšia. Muž nikdy nepodáva ruku v rukavici. Žena si rukavice ponechať môže, ale nemusí. Neprijatie podanej ruky je hrubou urážkou.

Tykanie a vykanie
Tykanie ponúka iba spoločensky významnejšia osoba. Nadriadený môže svojich podriadených oslovovať krstným menom, ale mal by im vykať. Mladší môže požiadať staršieho, aby mu tykal, a sám zostane pri vykaní. Ak nás požiada niekto o tykanie, máme právo tento návrh odmietnuť, najmä ak sme mimoriadne významnou osobnosťou alebo ženou.

Predstavovanie
Existujú dva druhy predstavovania: priame – predstavujete sami seba a sprostredkované alebo nepriame – predstavujete inú osobu alebo iná osoba predstavuje vás. Vždy predstavujeme najprv spoločensky menej významnú osobu človeku spoločensky výraznejšiemu.

Tip: Ak vás niekto zle alebo neoprávnene tituluje, neopravujte ho! 

ZDROJ: www.jobs.cz   FOTO: www.bigfoto.com

1 thought on “Otestujte si vašu úroveň spoločenského správania”

  1. Nedá mi neupozorniť na to, že spolu so spoločenskými pravidlami by sa mali dodržiavať aj gramatické pravidlá. Ako ja viem, oslovenie v 5. páde sa povie napríklad „mohli by ste“ a nie „mohol by ste“. Predpokladám, že sa to dostalo z češtiny, súdiac podľa zdroja, ktorý ste použili. Ale aj tak som sa poučil. Vďaka.

Comments are closed.