Odpovedz na tri jednoduché otázky a vyhraj knihu

Ďakujeme všetkým za účasť v tejto súťaži a knihu získava:

Terézia Furová, Stankovany

Gratulujeme

Chcete si preveriť vaše vedomosti o spoločenskom správaní a vyhrať knihu o spoločenskej etikete od uznávaného odborníka? Odpovedzte teda veľmi stručne na tieto tri otázky:

1. Keď vyjedáme polievku na dne taniera, ktorým smerom môžeme vykloniť tanier?

2. Kto vchádza do reštaurácie ako prvý? Muž alebo žena?

3. Čo je nevhodné nosiť v business dresse dámy? Hlboký výstrih alebo minisukňa?

Stručné odpovede posielajte na spolocenskaetiketa@gmail.com

Losovanie výhercu zo správnych odpovedí bude 14.07.2011

Veľa šťastia

2 thoughts on “Odpovedz na tri jednoduché otázky a vyhraj knihu”

  1. Hmm, v súťaži sa pýtate na také veci, ktoré zistíme, až keď si tú knižku prečítame:-) A tú si neprečítame, lebo ju nevyhráme, lebo nevieme správne odpovede:-) A keď si ich niekde na nete zistíme, už tú knižku nebudeme potrebovať:-) Takže ste vytvorili bludný kruh 😀

  2. Sonia: Alebo môžeš absolvovať povinne voliteľný predmet Spoločenský a diplomatický protokol, ktorý keď absolvuješ zistíš, že nejde o správne odpovede ale o to, že otázky sú zle formulované a teda sa na ne nedá odpovedať jednou správnou odpoveďou, resp. dá sa na ne odpovedať akokoľvek (s vhodnou argumentáciou).

    Autor: Narážam hlavne na otázku číslo 2.

Comments are closed.