Oči prezradia počas obchodného rokovania slabosť aj lož

Má kolega výrazne stiahnuté zreničky a tvrdí, že ho vaša prítomnosť teší? Pravdepodobne klame. Oči povedia pravdu, aj keď sa ju snažíme skrývať.

Kto sa pozerá vľavo hore, loví informáciu v pamäti. Ak smeruje jeho zrak vpravo hore, pravdepodobne si informáciu vymýšľa.

O tom, že gestá, mimika a pohyby nám v komunikácii dávajú viac informácií ako slová, málokto pochybuje. Manažéri sa v kurzoch učia, ako reč tela ovládnuť, aby nedali najavo svoju slabosť. Gestá či výraz tváre sa skutočne dajú nacvičiť. Málokto však dokáže spútať oči. Prečítajte si, čo v rôznych situáciách hovoria.

Rozšírené zrenice
Doširoka otvorené zrenice, ľudovo nazývané „bábiky“ svedčia o vašom záujme. Tým, na čo sa pozeráte, ste priťahovaní. Ak na vás niekto takto hľadí, cíti k vám náklonnosť. Je to pohľad zamilovaných, ale aj ľudí, ktorí prijímajú dobré správy, radi počujú vás alebo to, čo im hovoríte.

Ľudia so širokými zorničkami pôsobia na druhej strane sympatickejšie. Toho môže využiť ten, kto u vás chce zanechať dobrý dojem – stretnutie si s vami dá v prostredí, kde je málo svetla.

V šere sa zrenice rozťahujú automaticky. Z rovnakého dôvodu volia intímne osvetlenie ľudia, ktorí sa chcú zblížiť. Rozšírené zreničky zvyšujú ich atraktivitu.

Zúžené zrenice
Zrenice sa zužujú u ľudí, ktorých rozruší niečo negatívne. Majú zlosť, sú rozčúlení, pociťujú k druhému nenávisť a nepriateľstvo. Vyjadrujú odstup.

Ak vám bude niekto tvrdiť, že to, o čom ho informujete, je skvelá správa, zužujúce sa zreničky prezradia, že o tom v skutočnosti pochybuje. Zrenice sa stiahnu aj pri intenzívnom premýšľaní alebo riešení zložitého problému.

Dlhé pozeranie do očí
Poznáte pravidlo, že pri rozhovore sa druhému pozeráme do očí? Skúste to bez výhrady dodržať. Váš partner v rozhovore bude mať pravdepodobne pocit, že na neho útočíte, alebo že ste neodbytní a vtieraví.

Sebavedomý človek očami neuhýba pred pohľadom druhého, ale ani mu bez prestávky nezíza do očí.

Klopenie zraku
Ak nechcete na druhého zízať a zrak občas spontánne odvrátite, dajte si pozor, aby ste oči neklopili. Je to znak podriadenosti. Vyjadruje neistotu a nízke sebavedomie. Ak sa pozeráte inam, obracajte zrak len do strany.

očný kontakt 1Uhýbanie pohľadom
Ak oči rýchlo odvrátite v momente, keď sa pohľady stretnú, dávate najavo strach z druhého alebo vytvoríte dojem, že pred ním niečo skrývate.

Priamy pohľad do očí zvyčajne nevydrží ten, kto nehovorí pravdu alebo má bočné úmysly. Vyrovnaný človek neuhýba pred pohľadom, ale čas od času sa rozhliadne do strán – spravidla vo chvíli, keď sám hovorí.

Hovoríte vy a druhý si prezerá knižnicu. Dáva najavo nezáujem, alebo má na celú vec iný názor.

Oči, ktoré klamú
V pravidlách komunikácie môžete naraziť aj na ďalší pozoruhodný poznatok, ktorý vám pomôže rozlíšiť, či človek, ktorý spomína na minulé udalosti, hovorí pravdu. Smerujú jeho oči vľavo hore? Potom lovia v pamäti informáciu, ktorá je tam uložená.

Ak však jeho zrak priľne vpravo hore, informáciu zostavuje vo svojej fantázii. Ak hovorí teda o minulosti, pravdepodobne si vymýšľa, alebo váha, ako slová podať, aby dobre vyzneli.

Čelo ako záchrana
Ak máte z nejakých dôvodov problém udržať očný kontakt s iným človekom, napríklad nadriadeným, ktorý je pre vás príliš silnou autoritou, nepozerajte sa mu priamo do očí, ale doprostred čela.

Teda len za predpokladu, že ste od seba niekoľko metrov vzdialení. Dotknutý nespozná, že sa mu nepozeráte do očí, a pre vás bude o dosť príjemnejšie udržať kontakt.

ZDROJ: www.ona.idnes.cz