Zvyky a spoločenská etiketa v Maďarsku

Vlajka-Madarsko

V Maďarsku sa predstavujeme najprv priezviskom potom menom.

Maďari sa zvyknú pri pozdrave pobozkať.

Pri formálnom stretnutí je dôležitý očný kontakt.

V Maďarsku sa nepovažuje za nevhodné správanie, dať najavo citlivú stránku alebo emócie. Nehanbia sa odhaliť svoje súkromie a city, naopak to patrí do bežného a úprimného správania.

Pri návšteve domu Maďara, je vhodné priniesť hostiteľovi ako dar kvety, čokoládu alebo alkoholický nápoj.