Keď kritika zamestnanca, tak konštruktívna

Konštruktívnou kritikou sa myslí kritika, ktorá prináša hodnotu. Pomáha zamestnancom zlepšovať sa. Spočíva v jasnom oznámení, čo je potrebné zlepšiť a navrhnutie možností ako na to.

Namiesto iba odporúčania, by sa mal dotknutý zamestnanec naučiť lepšie riadiť svoj čas, preto príďte napríklad s tým, že by si mal každé ráno nájsť čas na spísanie najdôležitejších úloh, čo mu umožní lepšie sa sústrediť a dokončovať veci včas.

– Spíšte si svoje komentáre k práci jednotlivých zamestnancov. Do jedného stĺpca umiestnite tie pozitívne a do druhého negatívne.

– Z každej negatívnej poznámky urobte konštruktívnu poznámku. Zamyslite sa, čo môže zamestnanec urobiť, aby sa v danom smere zlepšil.

– Pridajte všetky tipy a odporúčania, ktoré vás napadajú. Buďte čo najšpecifickejších. Ak poznáte napríklad vhodnú knihu alebo školenia, odporučte ju.

– Prečítajte si svoje hodnotenie všetkých zamestnancov. Zaznamenali ste všetko, čo ste mohli, aby ste zamestnancov posunuli správnym smerom? Sú vaše poznámky akčným plánom pre každého z nich?

ZDROJ: www.jobs.cz   FOTO: www.bigfoto.com