Do nového roka bez stresu

Stres zamestnancov pripravil v tomto roku firmy o veľké množstvo pracovných dní. Vzhľadom k ekonomickej situácii bude riadenie stresu dôležité aj v roku 2010. Na čo by sa teda firmy mali zamerať?

Komunikácia. Komunikácia je kľúčom k udržaniu nízkej hladiny stresu na pracovisku. Zamestnávatelia by mali zamestnancom počúvať, zbierať spätnú väzbu o príčinách stresu a ponúkať pomocnú ruku.

Univerzálne riešenie neexistuje. Každé pracovisko je iné a ku stresu je preto potrebné zvoliť osobitný prístup.

Kurzy riadenia stresu. Kurzy môžu zamestnancom pomôcť rýchlo rozoznať prejavy stresu a ukázať, ako s ním bojovať. Naučí jednoduchým technikám efektívneho boja so stresom, ako je cvičenie, relaxácia, dýchanie alebo vizualizácia.

Malé kroky robia veľa. Snažte sa nebyť príliš ambiciózny. Krátkodobé iniciatívy predstavujú rýchly a jednoduchý spôsob, ako sa naučiť pracovať so stresom.

Rozoznávanie prejavov stresu. Zamestnávatelia by mali vedieť, ako sa prejavuje vystresovaná pracovná sila. Všímajte si predovšetkým zvýšenej náchylnosti na prechladnutie a ďalším infekciám, bolesti hlavy, únave a problémy so spánkom, bolesti krku a chrbta, tráviacim ťažkostiam, plaču, prejedanie, nadmernému fajčenie alebo pitie a strate motivácie alebo oddanosti.

Flexibilita. Pružná práca dokáže výrazne znížiť stres. Zamestnanci ocenia akúkoľvek úroveň flexibility, ktorú si môžete dovoliť, či už to bude občasná práca mimo kancelárie alebo možnosť výberu prestávky na obed kedykoľvek počas dňa.

Dlhodobé uvažovanie. Ukážte, že na riadenie stresu pristupujete z dlhodobej perspektívy. Môžete napríklad založiť zamestnanecké výbory na diskusiu o možných riešeniach, ponúknuť asistenčné programy atď.

Neustále zlepšovanie. Zamestnávateľ by mal venovať čas vyhodnocovania toho, čo sa nepodarilo, zavádzanie nových iniciatív a opätovnému hodnotenie situácie. Buďte otvorení novým myšlienkam a úzkej spolupráci so zamestnancami.

Viac chvály. Pochvala za dobrú prácu patrí medzi veci, na ktoré sa veľmi často zabúda. Patrí pritom medzi najsilnejší motivátor.

Citlivejšie obdobia. Mnoho ľudí si vyberá dovolenku v najvyťaženejších obdobiach roka práve kvôli stresu. Dobré schéma pre riadenie stresu by preto malo zahŕňať aj konkrétne obdobie, kedy je stres najsilnejší a kroky, ako znižovať absencie.

ZDROJ: www.jobs.cz   FOTO: www.bigfoto.com