Zvyky a spoločenská etiketa v Dánsku

Vlajka_Dansko

Dáni očakávajú zdvorilé správanie od všetkých. Sami sú veľmi pohostinní.

Pozdrav by mal sprevádzať pevný stisk ruky, očný kontakt a samozrejme úsmev. Ruky podávajú všetkým, aj deťom.

Ženy majú rovnaké postavenie ako muži. Sú rovnako platené a bežne zastávajú najvyššie miesta v biznise či politike.

V Dánsku je zvykom často obdarúvať. Nikdy nedarujme ale ostrý predmet.

Dáni nemajú radi plytvanie jedlom. Dlho večerajú. Niekedy až 4 – 5 hodín.

Stretnutia sa potvrdzujú písomne. Väčšina Dánov je v mesiacoch júl a august na dovolenke. Nedohovárajme si teda na tento čas stretnutia.
Kodan

Pri oslovovaní používajú tituly. Na svoj vzdelávací systém sú veľmi hrdí.

Aj v Dánskej etikete je požadovaná dochvíľnosť.

Dáni ďakujú za všetko a neustále.

Sú veľmi hrdí nedaj bože aby sme ich nazvali Švédmi alebo Nórmi.

Ženy sú bežne pozývané na večere pričom muž býva sprevádzaný vlastnou manželkou alebo partnerkou. Je ešte pomerne dosť, že muž nalieha aby zaplatil aj pri bežných stretnutiach v reštaurácií.

Ženy na ulici nefajčia.