Čo je možné vyčítať z očí, alebo čo oči prezrádzajú

Pozeráte sa ľuďom do očí? Viete, že ženy a muži sa pozerajú rozdielne? Viete, kedy nosiť okuliare a byť pritom zaujímaví? Mlčí, ale jeho oči hovoria. Aj tak sa dá opísať práca očí. Z pohľadu druhého sa dá vyvodiť veľa záverov o úmysloch, poctivosti a charakteru človeka.

Na čo sa môžeme zamerať? Tak napríklad na veľkosť zreničiek, ktoré ovplyvňujú celkový výraz tváre. V minulosti si ľudia dokonca do očí vtierali ľuľkovec, aby dosiahli rozšírenie zreničky a vyzerali zaujato a atraktívne.

Podľa výskumu sa má za to, že existuje priama súvislosť medzi veľkosťou zreníc a záujmom. Čím väčší záujem, tým väčšie zrenice.

Ďalej zväčšenie zreničiek predstavuje čestnosť, úprimnosť otvorenosť, ale aj sexuálny záujem, eventuálne požitie alkoholu. Naopak stiahnuté zrenice môžu znamenať nedostatok záujmu, nedôveru, nespokojnosť, nenávisť, nepriateľstvo, únavu, stres, smútok, ale aj opicu a eventuálne požitie niektorých drog.
Pozorovanie veľkosti zreničiek je zaujímavé predovšetkým pre ľudí, ktorí pracujú v službách, pretože veľkosť zreníc napovie, či je zákazník spokojný alebo nie. Dôležité je však nezabúdať na to, že veľkosť zreníc sa mení podľa intenzity svetla. Zväčšujú sa, keď sa stmieva, zmenšujú sa na svetle (iná kapitola sú deti, tie majú väčšie zreničky, a aj ľudia chorí a pod vplyvom liekov) Ďalej u starších ľudí je schopnosť zreníc meniť svoju veľkosť oslabená).

Ďalší aspekt, na ktorý sa môžeme zamerať, je dĺžka pohľadu. Pri obchodnom a formálnom stretnutí, ste muž a ak konáte s iným mužom, udržujte zrakový kontakt asi 60-70 percent času. Kratší kontakt ako tento by mohol byť vykladaný ako známka vyhýbavosti, znepokojenie alebo nedôvery. Dlhší pohľad by mohol vyznieť ako agresívne.

Ak ste muž konajúci sa ženou, zrakový kontakt mierne skráťte asi na 50 percent celkového času rozhovoru. Ak ste žena a jednáte s mužom a chcete sa presadiť, tak váš pohľad málinko predĺžte – asi na 70 percent času. Dlhší zrakový kontakt vyjadruje určitú dominanciu a sebaistotu, čo môže niekedy muža znepokojovať a dráždiť. Záleží teda na vás, čo chcete dosiahnuť a aké duševné rozpoloženie u príslušného chcete vyvolať. Takže kde je pre vás dôležité presadiť svoju autoritu, tam je zrejme dlhší pohľad nevyhnutný. Ak však máte záujem o spoluprácu, bude prezieravejšie, ak znížite intenzitu pohľadu.

Pri spoločenských a neformálnych stretnutiach závisí váš zrakový kontakt na tom, čo si od stretnutia sľubujete. Ak máte záujem o nadviazanie bližšieho vzťahu, môžete zvýšiť intenzitu pohľadu a čas od času môžete svojim zrakom cestovať nielen po tvári, ale aj po tele. Ak chcete udržať odstup, správajte sa ako pri formálnom stretnutí.

Mimochodom – inou kapitolou sú rozdielne kultúry. Napríklad pri rokovaniach s Japoncami sa úplne vyhýbajte pohľadu do tváre a namiesto toho sa pozerajte na krk. Táto národná nechuť pozerať sa do očí vyplýva zrejme zo skúseností z ranného detstva, kedy Japonky nosia svoje deti často na chrbte, a tak sú deti nedostatočne vychovávané k zrakového kontaktu.

Ďalšou dôležitou kapitolou je nosenie okuliarov. Ťažko sa vyhnete nosenie okuliarov, keď máte problémy so zrakom. ale je dobre vedieť, že okuliare vytvárajú skôr dojem autority a inteligencie, ako srdečnosti a záujmu o druhého. Preto je možné ich využiť ako ideálny nástroj pre situácie, kedy chcete imponovať svojou inteligenciou, keď chcete byť považovaní za bystrého. V práci teda svojich okuliarov plne využívajte (pozor ale na tvar obrúčok, pretože zlým výberom sa razom z inteligentného človeka môže stať pravý opak).

V spoločnosti sa – pokiaľ to ide – vyhnite okuliarom a radšej vyberte kontaktné šošovky. Okuliare niekedy tvoria určitú prekážku k spoločenskému úspechu a v nadväzovanie partnerských vzťahov.

A ako je to s nosením tmavých okuliarov v miestnosti? Ak vaše oči netrpia zvýšenou citlivosťou na svetlo, potom jediným dôvodom používania tmavých okuliarov je snaha pôsobiť izolovane, extravagantne a povznesenie. Reakcie na ľudí nosiacich tmavé okuliare je jednoznačne negatívny. Vyvolávajú v druhých pocit ohrozenia, neúprimnosti, klamstva a nedostatku záujmu o druhých. Avšak niekedy je opak pravdou. Ľudia môžu okuliarmi maskovať vysoký stupeň úzkosti a paniky. Preto radšej vždy bez tmavých okuliarov.

Tak teda pamätajte: Krásne oči, pekný pohľad a milý úsmev, to je devíza, za ktorú nemusíte platiť, a pritom s ňou môžete toľko získať. Pracujte s ňou.

ZDROJ:  Spoločenská nápověda Eva Filipová, Nakladatelství  Petra, Praha 2004 / www.chovani.eu 

FOTO: www.bigfoto.com