Zvyky a spoločenská etiketa v Austrálii

Vlajka AustráliaDnešná Austrália je spoločenstvom voľného času, ktorému regulovaný 35- hodinový pracovný týždeň dáva dostatok priestoru pre najrôznejšie aktivity. Vzťah k práci je tam tiež viac uvoľnený a naše porekadlo „Čo môžeš urobiť dnes…“ v Austrálii znie skôr ako „Nikdy neurob dnes, čo môžeš odložiť na zajtra!“ Práca by Austrálčanom mala poskytovať len finančnú možnosť, aby mohli čo najpríjemnejšie stráviť voľný čas.

Väčšina obyvateľov Austrálie je veľmi zvedavá, priateľská, nápomocná, sú srdeční, pozorní k druhým, pohostinní a zväčša aj dobre situovaní.

Ako cudzinec veľmi rýchlo nadviažete kontakty, či už v miestnom hostinci alebo v parku pri grilovaní.

Rovnosť je hlavnou oporou austrálskej sociálnej etikety a  zvykov každodenného správania. Všeobecne sa má za to, že s každým by sa malo zaobchádzať rovnako, bez ohľadu na jeho rasu, náboženstvo, alebo finančné postavenie či pohlavie.

Vtipkovanie na účet etnických skupín je v Austrálii neprípustné.

Austrálsky spôsob komunikácie je veľmi priamy  a možno aj trochu strohý na rozdiel od svojich susedov v južnej Ázii. Nikdy to nechápte ako urážku alebo drzosť. Tento druh prístupu je pre Austrálčanov bežný a čo hovoria, myslia úprimne bez skrytých významov.

V Austrálii majú mužské priateľstvá a spoločenstvá vysoký kurz. Pri rôznych spoločenských príležitostiach, či už je to družné popíjanie v puboch alebo obligátne grilovanie, mnohí austrálski muži sú aj dnes najradšej sami medzi sebou. A tak môžete vidieť, že ak sa v jednom rohu ženy rozprávajú o deťoch, kuchyni či móde a pripravujú šaláty, v náprotivnom sa celkom iste hlasno hovorí o krikete, futbale a rugby alebo o správnej technike grilovania.

Nezabudnite na zvyklosti, že v spoločnosti v pube každá osoba postupne zaplatí rundu nápojov, ktorá sa nazýva „shout“. Opomenutie tejto „povinnosti“ nemusí vyvolať dobrý dojem.

Uvoľnené správanie má svoje miesto aj v obchodnej kultúre. Veľmi dobrou príležitosťou na nadviazanie kontaktu a príjemného rozhovoru je obed alebo večera. Pracovné obedy sú často obchodnými rokovaniami, lebo Austrálčania neradi obchodujú vo voľnom čase.

AustrálčanTamojšia biznis etiketa si však vyžaduje, aby ste  o obchodných záležitostiach nezačali hovoriť skôr ako váš obchodný partner. To isté platí, ak vás pozvú na pivo alebo drink.

Večere sú rezervované pre priateľov, ale ak máte dobré vzťahy, môžu pozvať aj vás. V tom prípade na obchodné veci pokojne zabudnite, pretože mimo pracovného času sa o nich nehovorí a stolovanie máva súkromný charakter.

Zvyky a správanie pri stole sú podobné ako v USA, len sú viac uvoľnené. Ak niekoho pozvú na večeru, nezaplatia účet automaticky, iba ak ide o celkom osobitné príležitosti (napríklad pozvanie obchodného partnera). Prevažne uplatňujú americký spôsob platenia „let´s go Dutch“ (každý za seba).

Prepitné nie je natoľko rozšírené ako v USA alebo v Európe. Dáva sa iba výnimočne, v lepších reštauráciách tvorí pri veľmi dobrej obsluhe zvyčajných desať percent.

Fajčenie je vo verejných budovách, nákupných centrách, dopravných prostriedkoch, reštauráciách a baroch a tiež na plážach zakázané.

Tak ako v USA a Kanade, aj v Austrálii je verejná konzumácia alkoholických nápojov zakázaná a oficiálne je dovolená len v uzatvorených priestoroch alebo na súkromných pozemkoch.

 Alkohol sa predáva v osobitných obchodoch s označením Bottle Shop alebo Liquor Store, pretože licenciu na predaj má len málo supermarketov.  V podobnej situácii sú aj mnohé reštaurácie, ktoré nemajú výčapné povolenie. V snahe vyjsť v ústrety hosťom zaviedli systém, podľa ktorého si každý môže za nízky poplatok (približne jeden austrálsky dolár) priniesť vlastné alkoholické nápoje, ktoré si kúpil v obchode, a konzumovať k jedlám. Takéto reštaurácie nesú označenie B.Y.O. (bring your own), čo znamená „prineste si svoj (alkohol)“.

Keď ste hostiteľom v reštaurácii, radšej sa vopred informujte a prineste vlastnú zásobu alkoholických nápojov.

K jedlám sa bežne podáva pivo alebo víno (Austrália je dnes štvrtým najväčším exportérom vína na svete).

Napriek všetkým obmedzeniam, pitie alkoholických nápojov je integrálnou súčasťou austrálskej kultúry – aj keď sa ho vypije veľa, vyžaduje sa slušné správanie.

Ak ste pozvaní na grilovanie, je vhodné po dohovore s hostiteľom si doniesť alkohol pre vlastnú konzumáciu. Čo sa nevypije by malo ostať hostiteľovi.