Ako sa správať na horách, v prírode, na svahu, snehu a v búrke

Čo je dobré vedieť skôr, ako to budete potrebovať?!

ZÁSADY BEZPEČNÉHO POHYBU NA HORÁCH

• Pred odchodom na túru sa zapíšte do „Knihy vychádzok a túr“ s udaním trasy a predpokladanou dobou návratu. Skontrolujte výstroj a výzbroj a napíšte si telefónny kontakt na Horskú službu.
• Na túru chodievajte v skupine najmenej troch osôb. Pri úraze môžu vždy dvaja dopraviť tretieho do bezpečia, alebo jeden zostane u postihnutého a druhý vyhľadá pomoc.
• Pohybujte sa len po vyznačených turistických cestách, v zime na hrebeňoch podľa tyčového značenia. Vylučujete tak možnosť zablúdenia.
• Nerozdeľujte sa – najzdatnejší členovia skupiny sú v jej čele a na konci. Tempo postupu sa riadi podľa najslabšieho účastníka skupiny (detí).
• Po 15 – 20 minútach pochodu urobte krátku zastávku, zvoľte vhodné oblečenie a upravte si výzbroj.
• Nepodceňujte nebezpečenstvo hôr, nepreceňujte svoje schopnosti a sily, ani sily a schopnosti svojich spoločníkov.
• Zásadne nemeňte plánovaný zámer túry. V prípade potreby túru skráťte, aby nebol prekročený stanovený čas návratu.
• V prípade, že sa rozhodnete alebo ste okolnosťami prinútení nevrátiť sa do miesta ubytovania, oznámte to ihneď ubytovateľovi, ak to nie možné tak Horskej službe alebo Polícii SR.
• Ak sa dostanete do problémov, nepodliehajte panike. Verte, že z každej núdzi možno nájsť východisko.
• Chráňte všetky orientačné, informačné a výstražné značky a tyčové značenie.
• Riaďte sa radami a pokynmi Horskej služby.
• Nevstupujte do miest, ktoré sú označené ako lavínové polia.
• Pri nehode iných ste povinní poskytnúť prvú pomoc a úraz ohlásiť na najbližšiu chatu alebo stanicu Horskej služby.
• Ochraňujte prírodu – neodhadzujte odpadky (patria do koša alebo batohu). Neplašte zver krikom, nepoškodzujte rastliny, nezakladajte oheň (mimo vyhradené miesta), neskracujte si cestu, choďte len po vyznačených chodníkoch.
• Dodržujte ustanovenia návštevného poriadku danej oblasti.

Ako sa správať na zjazdových tratiach

• Na zjazdovú trať vstupujte a po nej schádzajte len na lyžiach.
• Pri jazde si počínajte tak, aby ste neohrozovali svoje okolie.
• Spúšťajte len podľa svojich schopností a daných terénnych a poveternostných podmienok. Prispôsobte svoju jazdu meniacim sa podmienkam zjazdovej trate.
• Na zjazdovú trať nevstupujte alebo ju nekrižujte, kým sa nepresvedčíte, že je voľná.
• Rešpektujte výstražné značky. Zvýšte opatrnosť v úzkych miestach. Na týchto miestach nezastavujte, ak spadnete,  urýchlene opustite priestor.
• Predbiehať môžete z ktorejkoľvek strany, ale vždy len s dodržaním patričného odstupu. Za bezpečnosť pri predbiehaní zodpovedá predbiehajúci.
• Výzbroj musíte mať bezpečnú aj pre svoje okolie (poistné remene nahraďte brzdou).
• Zachovajte náležitú vzdialenosť od nebezpečných miest, najmä označených výstražnými značkami alebo zábranami.
• Vystupovať alebo zostupovať môžete len mimo zjazdovú trať, výnimočne po jej okraji.
• Ak sa stretnete so zranenou osobou, ste povinní v rámci svojich možností poskytnúť prvú pomoc a úraz ohlásiť Horskej službe.
• Ak ste menej zdatným lyžiarom, nevchádzajte na závodné trate, ak ste dobrým lyžiarom, uvedomte si, že ak vchádzate na nezávodnú trať, musíte prispôsobiť rýchlosť svojmu okoliu.

Ako sa správať v lyžiarskej stope

• Správajte sa tak, aby ste nikoho neohrozili alebo nezranili.
• V lyžiarskej stope zásadne nechoďte pešo. V prípade nutnosti chôdze bez lyží sa pohybujte mimo stopu.
• Na značených okruhoch a vyhradených štandardných tratiach dbajte na značenie a pohybujte sa len vyznačeným smerom. Riaďte sa pokynmi prevádzkovateľa.
• Na dvojstopových a viacstopových tratiach môžete použiť ktorékoľvek stopu.
• Predbiehať môžete vpravo alebo vľavo po voľnej stope, alebo mimo stopy. Predbiehaný lyžiar by mal na zavolanie uvoľniť stopu. (V závode je to poriadkom nariadené.)
• Ak predbiehate alebo ste predbiehaní, pri stretávaní držte palice tesne pri tele.
• Pri zjazdoch prispôsobte jazdu terénnym podmienkam, svojim lyžiarskym zručnostiam, stave stopy, viditeľnosti a prevádzke na trati. Dodržujte bezpečnú vzdialenosť za jazdcom pred sebou.
• Pri stretnutí v protismere sa vyhýbajte vpravo. Na tratiach s jednou stopou má prednosť lyžiar ktorý schádza. Stúpajúci lyžiar je povinný stopu uvoľniť.
• Ak zostanete stáť, vystúpte zo stopy. Pri páde sa snažte čo najrýchlejšie opustiť stopu.

Ako si počínať pri zablúdení v horách v lete

• Snažte sa zostupovať do údolia, až dôjdete k orientačnému bodu, podľa ktorého určíte smer cesty.
• V každom prípade postupujte opatrne. Môže sa vám prihodiť, že dôjdete k okraju skál alebo príkreho trávnatého zrázu. V tomto prípade musíte postupovať po jeho okraji až tam, kde je terén schodný.
• Pozor na strmé svahy porastené horskou trávou a snehové polia, kde hrozí pošmyknutie.
• Za zníženej viditeľnosti, alebo keď ste zastihnutý nočnou tmou, ak nemáte so sebou vreckovú baterku, zostaňte na mieste.
• Nájdite si v blízkom okolí závetrie, alebo si ho vybudujte z plášteniek.
• Oblečte si rezervný odev.
• Pomoc privolávajte akusticky, opticky alebo mobilným telefónom, ak máte signál.
• Signalizujte 6x za minútu (napr. píšťalkou, v noci baterkou a podobne).
• Prichádzajúca pomoc sa hlási podobnými signály 3x za minútu.
• Občas si zacvičte alebo si navzájom trite celé telo, aby ste neprechladli.

Ako sa správať pri zblúdení v horách v zime

• Ak je poveternostná situácia taká, že za vami vietor so snehom stopy nezavial, vráťte sa po stope na pôvodnú trasu a potom späť.
• Ak sú za vami ihneď vaše stopy zaviaty a nemôžete sa bezpečne orientovať na ceste späť, zásadne nepokračujte v ceste. Je nutné si bez otáľania vyhľadať závetrie alebo ho vybudovať z lyží, ktoré zapichneme do snehu a prihrnieme k nim sneh.
• Ak očakávate, že sa budete musieť zotrvať na tomto mieste do noci, vylepšujte tento úkryt, alebo začnite s budovaním záhrabu. Lyže môžete použiť ako výstuže stropu. Záhrab hĺbte pokiaľ možno až na zem, ďalej ho vyložte čečinou. Sadnite si na batoh. Záhrab budujte primerane veľký, aby ste sedeli tesne vedľa seba.
• Mokrý odev alebo aspoň niektoré časti odevu (rukavice, ponožky, čiapku) si vymeňte za suché rezervné, ktoré by nemali chýbať vo vašom batohu.
• Ak nemôžete zabezpečiť, aby niekto signalizoval o pomoc, musíte svoje miesto nápadne označiť, napr. lyžiarskymi palicami, na ktoré priviažete časti odevu z farebného materiálu (šatku).
• Navzájom sa kontrolujte, aby nikto nezaspal. Občas si trite ruky, nohy a telo, aby ste neprechladli. Najvhodnejší je neustály pohyb.
• Privolávajte pomoc svetelne alebo akusticky, ak máte signál aj mobilným telefónom, šetrite batériu, chladom klesá doba jej životnosti!

Ako sa správať pri búrke

• Zídete rýchlo z vrcholu, hrebeňa alebo plochého nechráneného miesta skôr, než vás dostihne búrka.
• Neskrývajte sa pod osamelé stromy, vysoké kamene, skalné previsy a pod malé prístrešky, nezdružujte sa v blízkosti horských potokov a bystrín.
• V holom plochom teréne sa skrčte, prípadne sa ukryte v priehlbine o hĺbke aspoň 1 m.
• V lese sa ukryte v nižšom a hustom poraste.
• V skalnom teréne si sadnite aspoň 2 m od steny, ktorej výška nad vami musí byť aspoň 15 m.
• V jaskyni sa ukryte len vtedy, ak je dostatočne veľká, a to tak, aby bolo možné sedieť aspoň 1 m od steny, pričom nad hlavou musí zostať ešte aspoň 3 m voľného priestoru.
• Pokiaľ je to možné, vyhľadajte suché miesto bez trávneho porastu, hromadu kamenia alebo veľký plochý kameň.
• Spodnú časť svojho tela izolujte od skaly alebo krajiny vhodným suchým materiálom, napr. batohom, spacím vakom, gumovým plášťom, odevom a pod.
• Kovové predmety odložte 1 – 2 m od svojho stanovišťa.
• Najvýhodnejšia poloha pre prečkanie búrky je skrčenie alebo sedacie, obidve nohy vedľa seba s kolenami pritiahnutými k telu.
• Počas búrky seďte v pokoji, nechoďte.

 ZDROJ: www.hscr.cz