Ako sa pripraviť na pracovný obed

Pracovný obed je udalosť, pri ktorej je okrem riešenie obchodných záležitostí treba ovládať aj umenie konverzácie a spoločenského správania.

Oslovte správnym spôsobom. Dohodnite sa na termíne a okamžite navrhnite miesto. Nečakajte, že s návrhom príde druhá strana. Ponúknite tri rôzne reštaurácie v mieste, ktoré bude vyhovovať obom. Silný začiatok vás zbaví tlaku a zabezpečí, že sa váš partner bude na stretnutí tešiť namiesto obáv.

– Pripravte agendu. Vopred si pripravte rozvrh stretnutí. Ak ide o prvú schôdzku, snažte sa získať o druhej strane čo najviac informácií, aby reč takpovediac nestála.

– Načasujem svoj príchod. Príďte o päť až desať minút skôr a posaďte sa. Objednajte si pitie a prejdite si svoju agendu.
Pripravte choreografiu stretnutia. Začnite spoločenskú konverzácií a obchodné záležitosti nechajte až na chvíľu, kedy dostanete jedlo. Hovorte o témach, ktoré sú jednoduché – deti, cestovanie, technika apod. Vyhnite sa politike alebo náboženstva. Pri jedle začnite prvou položkou zo svojej agendy. Uistite sa však, že nebudete len hovoriť, ale aj počúvať.

Uvedomte si, kedy budete končiť. Ak sa konverzácia začne uberať iným smerom, je v poriadku vrátiť sa späť k vašej agende. Na záver stretnutia si objednajte kávu alebo čaj. Ak si všimnete, že sa dotyčný už pozerá na hodinky, požiadajte o ubezpečenie, že neprekračuje dohodnutú dobu stretnutia. Ako pri každom dobrom stretnutí by ste mali končiť vo chvíli, keď budú chcieť vedieť viac.

ZDROJ: www.jobs.cz   FOTO: www.bigfoto.com