Životopis 8. – Príklad sprievodného listu k životopisu – sprievodný list absolventa

Sprievodný list absolventa k životopisu

Pán Peter Kováč
BLESK, a.s.
Pražská 49
Bratislava

Vážený pán Kováč,

domnievam sa, že moje obchodné skúsenosti a osobnostné charakteristiky zo mňa robia veľmi dobrého kandidáta na pozíciu investičného makléra vašej spoločnosti.

Práve som dokončil magisterský stupeň štúdia ekonómie so zameraním na obchod a marketing. Počas štúdia som pôsobil ako prezident študentskej marketingovej asociácie nazývanej Budúci lídri hospodárstva.

Hoci som čerstvý absolvent, typickým absolventom nie som. Časť štúdií som absolvoval v USA, počas štúdia som pracoval ako agent rozhlasovej inzercie a taktiež som sa zaoberal predajom predplatného známeho denníka.

Chcel by som teraz rozvinúť svoju kariéru na investičnom poli. Som pripravený osobne diskutovať o pozíciu vo vašej spoločnosti. Dovolím si zavolať, aby sme sa dohovorili na termíne nášho stretnutia.

Ďakujem za váš čas.

S pozdravom
Karol Sej
Hrachová 58
Zvolen
Tel.: 656565656
e-mail: …… ma-il.com

Poznámky a tipy:
• V tomto liste je potrebné najmä rozohnať obavy personalistu, že čerstvý absolvent je príliš neskúsený. Dobrá je formulácia, že pisateľ nie je typickým absolventom. Môže vzbudiť záujem.