Životopis 5. – Príklad sprievodného listu k životopisu – do personálnej agentúry

Sprievodný list k životopisu do personálnej agentúry

Pán Peter Kováč
Všeobecná úverová, a.s.
Pražská 49
Bratislava

Vážený pán Kováč,

ak máte klientov, ktorí hľadajú skúseného Brand Managera s preukázateľnými pracovnými výsledkami, rád by som na seba upozornil. Môj profesijný vývoj v oblasti marketingu prebiehal u takých spoločností ako Posledná cigaretová, Zdravá výživa, Elba a Baliarne kávy. Kontaktujem Vás, pretože som dospel k názoru, že je čas na zmenu. Môj súčasný zamestnávateľ je v procese fúzie s inou spoločnosťou a ja vidím príležitosť nájsť novú pracovnú výzvu.

Ponúkam vašim klientom: schopnosti strategického myslenia; úspešne som riadil vstup spoločnosti na trh, pracoval sme tiež v oblasti PR, mám skúsenosť s prípravou a realizáciou programov brand managementu, skúsenosť s vedením tímu, jeho motiváciou, riadením procesov a vedením projektov; som vodcovský typ zameraný na dosahovanie výsledkov, výsledky pri zvyšovaní obratu spoločnosti, pri realizácii rozsiahlych komunikačných kampaní a marketingových stratégii.

Mám záujem najmä o pozície na strednom Slovensku, ale nebránim sa zaujímavým príležitostiam v celej SR. Zaujímavé sú pre mňa ponuky v oblasti marketing manažmentu – najmä strategické pozície v senior manažmente stredne veľkej spoločnosti pôsobiacej preferenčne na trhu FMCG. Rovnako pozície Brand Managera v spoločnosti pôsobiacej v globálnom meradle je pre mňa výzvou. Riaditeľ PR a komunikácie je pre mňa taktiež motivujúca pozícia. Nástupný plat by mal byť na hranici 60 tis. Sk.

Rád sa s Vami stretnem, aby sme prediskutovali možnosti uplatnenia u niektorého z Vašich klientov. Pre kontakt so mnou použite prosím, nižšie uvedené spojenia.

S pozdravom
Karol Sej
Hrachová 58
Zvolen
Tel.: 656565656
e-mail: …… ma-il.com

Poznámky a tipy:
• Takto je možné „sa ponúknuť“ personálnej agentúre, bez toho aby ste reagovali na konkrétny inzerát o výberovom konaní.
• Veľmi dôležité pri tomto type listu je popísať pozície, ktoré sú pre vás zaujímavé, čo vlastne chcete robiť. Pre konzultanta agentúry sú to cenné informácie a zvýšia pravdepodobnosť vášho úspechu.
• Všimnite si použitie tzv. „kľúčových slov“ – heslá „FMCG“ alebo Fast Moving Consumer Goods – rýchloobrátkový tovar.
• Pri vyšších manažérskych pozíciách alebo pri vysoko kvalifikovaných profesionálov je prípustné informovať agentúru aj o svojich platových predstavách. Aj to upresňuje celkový profil uchádzača a zvyšuje šance na úspešnú spoluprácu. Toto pochopiteľne nemožno odporučiť u listov adresovaných priamo do firmy, kde sa o prácu uchádzate.
• U kandidátov s menšou praxou alebo u menej kvalifikovaných pracovníkov nepôsobia také údaje dobre, ani keď kontaktujú personálnu agentúru. Úplne nevhodné je vznášať ďalšie požiadavky na benefity (ako sú auto či dokonca požiadavka na jeho značku a frekvenciu jeho obmeny, dĺžka dovolenky, penzijné pripoistenie atď.).