Etiketa

Čo je to spoločenská etiketa Etiketa je súbor pravidiel spoločenského správania. Určuje naše správanie v konkrétnych situáciách, vedie k ohľaduplnosti, empatii, citlivému prístupu k ostatným a k úcte k človeku a tak napĺňa poslanie etiky, morálky v danej spoločnosti. Spoločnosť vytvárajú ľudia. Koľko je ľudí, toľko je spoločenských situácií, spôsobov komunikácie medzi nimi či štýlov jednania. … Čítať ďalej Etiketa